BovINE – Beef Innovation Network Europe 

BovINE zrzesza konsorcjum 18 organizacji z 10 krajów europejskich. W skład tego zróżnicowanego konsorcjum wchodzą organizacje badawcze, stowarzyszenia rolników i ras, organizacje non-profit oraz MŚP. Każdy z partnerów pełni w projekcie określoną rolę. Na tej stronie...

Stosowanie antybiotyków u bydła. 

Strategia, którą jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny obejmuje między innymi leczenie zwierząt. Celem w tym aspekcie jest zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej...

Dlaczego warto przystąpić do QMP? 

Część atrakcyjnych cenowo kanałów sprzedaży w UE jest dostępna jedynie dla produktów z certyfikatem zapewniania jakości. Certyfikat QMP został uznany przez sieci handlowe na wymagających rynkach UE. Certyfikat QMP zapewnia wyższej jakości mięso, wyższe standardy...

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Systemie QMP. Do kosztów...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni amerykańskiej.  Wysoka jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów...

Strefa Producenta Żywca Wołowego

Wśród polskich rolników jest już kilkaset gospodarstw objętych certyfikacją w Systemie QMP, a atrakcyjność Systemu potwierdza ciągły wzrost liczby jego Uczestników.  Ty również zwiększaj swoje zyski z produkcji żywca wołowego!  Korzyści z członkostwa: ...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika Systemu QMP lub innego równoważnego systemu zapewniania jakości pasz np. GMP+ lub QS. Certyfikowanych dostawców...

Jakie są elementy dobrostanu bydła? 

Jednym z czterech głównych filarów zrównoważonej produkcji wołowiny jest dobrostan zwierząt.   Jakie są elementy dobrostanu bydła?  Bydło mięsne potrzebuje wolnego utrzymania, swobody poruszania się i przebywania w stadzie. Bydło mięsne utrzymywać w...

4 FILARY ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI WOŁOWINY  

Model produkcji opera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest niskoemisyjna produkcja, zakładająca redukcję emisji gazów cieplarnianych. Drugi dotyczy leczenia zwierząt z czym wiąże się m.in. ograniczenie zużycia antybiotyków. Trzeci filar obejmuje wyzwania...