Quality Meat Program

System QMP jest pierwszym polskim systemem jakości mięsa wołowego uznanym przez MRiRW oraz notyfikowanym przez KE. Właścicielami są producenci żywca,  członkowie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.  

Wołowina QMP 

Pozyskiwana jest ze specjalnie wyselekcjonowanych ras bydła, hodowanych z myślą o mięsie kulinarnym, które doskonale sprawdza się kuchni. Tym, co czyni ją wyjątkową, jest naturalna kruchość, miękkość i soczystość oraz łatwość obróbki.

W połączeniu z wysoką powtarzalną jakością, wołowina QMP stanowi doskonałą bazę dla wielu tradycyjnych mięsnych dań, a także inspirację dla całkiem nowych kulinarnych pomysłów. 

Podstawowe wymagania

Jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne mięsa uzyskane w procesie produkcji, a w szczególności:

Dobór odpowiednich ras bydła: 

  • mieszańce mięsne (MM) 
  • bydło ras mięsnych: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM)

Wyższy dobrostan zwierząt: obory wolnowybiegowe, bezuwięziowe, systemy grupowe

Żywienie

W zależności od typu i rasy. Podstawą żywienia bydła utrzymywanego w Systemie QMP są pasze wytworzone w gospodarstwie. Dopuszcza się jednak stosowanie pasz wysokiej jakości pochodzących z zakupu od certyfikowanych dostawców pasz których jest w Polsce ponad 2 tysiące.

Uczestnik Systemu przyjmuje dobrowolnie zasady określone w Standardach QMP odnośnie doboru zwierząt, dobrostanu zwierząt, żywienia oraz ochrony środowiska i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Korzyści

  • Uczestnicy Systemu QMP mają możliwość uzyskania wyższych cen z uwagi na przestrzeganie znacznie wyższych wymagań przede wszystkim w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska niż obowiązujące w przepisach prawa. 
  • Współpraca z certyfikowanymi podmiotami w całym łańcuchu wartości sektora wołowiny daje wyższe bezpieczeństwo transakcji i terminowość dostaw oraz płatności. 
  • Większe szanse na uzyskanie wsparcia z PROW 

Jak zostać uczestnikiem Systemu QMP?

Wypełnij formularz samokontroli Bydło i sprawdź czy spełniasz podstawowe wymagania

Wybierz Jednostkę certyfikującą, wypełnij wniosek o objęcie swojej produkcji certyfikatem QMP i wyślij do wybranej Jednostki Certyfikującej

Uzyskaj pozytywną ocenę z kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Jednostki Certyfikującej

Opłać koszty certyfikacji w systemie

Wystąp o refundację kosztów do KOWR

Jednostki Certyfikujące 

Jednostki Certyfikującej upoważnione do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Lubicz 25A,

31-503 Kraków

Telefony i fax

tel./fax: +48 12 430 36 06

COBICO Sp. z o.o.

Przebieczany 529,

32-020 Wieliczka

Telefony i fax

tel.: + 48 12 630 90 90 w. 24,

+ 48 509-095-470

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.

ul. Jacka Kaczmarskiego 27 
02-679 Warszawa,

Telefony i fax

tel: +48 (81) 501 68 30, 

fax: +48 (81) 501 68 49

Adres do korespondencji

Dąbrowica 185 P /k Lublina 
21-008 Tomaszowice

Dokumenty Systemu QMP 

Akty prawne ulegają ciągłym zmianom, producentom ciężko jest samodzielnie być na bieżąco z coraz to nowymi przepisami. To właśnie z myślą o wszystkich obecnych ale także przyszłych uczestnikach QMP zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie dokumenty, które opisują funkcjonowanie systemu QMP oraz zasady produkcji w tym systemie.

Pozwoli to lepiej funkcjonować producentom oraz umożliwi szybką reakcję, w przypadku przepisów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację producentów.

Uchwała nr 4 Zarządu PZPBM

z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie odstępstw od obowiązujących zapisów Standardu QMP Bydło

REGULAMIN ZNAKU „QMP SYSTEM”

Regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „QMP SYSTEM”

Standardy Systemu QMP: 

Standardy Systemu QMP

Standardy Systemu QMP

Standardy Systemu QMP

Standardy Systemu QMP

Skontaktuj się z nami!

Administrator Systemu QMP 

PZPBM, organizacja producentów wspieramy produkcję dobrej wołowiny. 

Adres: ul. Smulikowskiego 4 

00-389 Warszawa 

biuro@pzpbm.pl 

Tel: 666 337 299