– Pytanie w kontekście dopłaty dobrostanowej utrzymanie bydła 120 dni w gospodarstwie. Dwa miesiące przed złożeniem wniosku o płatność dobrostanową było w gospodarstwie, czy po miesiącu będzie objęte?

A) rolnik zawnioskował o płatność dobrostanową po raz pierwszy Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 lit. h rozporządzenia dobrostanowego (1), do wyliczenia płatności dobrostanowej w ramach Dobrostanu opasów kwalifikuje się opasa, który był utrzymywany przez rolnika co najmniej...