Certyfikat jest przyznawany na 12 miesięcy. Płatności jakie należy ponieść to koszt audytu, który jest zgodny z cennikiem danej jednostki certyfikującej oraz koszt administracyjny na rzecz administratora systemu w ryczałtowej wysokości 9,50 zł netto za każdą sztukę bydła na certyfikacie.

qmpsystem.eu/#jednostki