Zgodnie z § 4a ust. 1 rozporządzenia dobrostanowego (1), rolnik wnioskujący o wsparcie w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt (od kampanii 2024 r.) będzie zobowiązany do odbycia bezpłatnego, jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.