Etyka w produkcji wołowiny: dobrostan zwierząt i zrównoważony rozwój

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024

Możesz jeszcze otrzymać prawie  do 700zł/opasa i/lub 1550zł/mamkę.

Powinieneś  SKORYGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP

Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!

Jeśli zaznaczysz QMP to masz czas na uzyskanie certyfikatu QMP przed końcem września 2024 r.

Ostatnia szansa. Zostało już tylko:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Produkcja wołowiny od długiego czasu stanowi istotny sektor rolnictwa, jednak jej wzrost wiąże się z nieustannymi wyzwaniami natury etycznej, szczególnie w kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt i zrównoważonym rozwojem. Omówienie tych zagadnień jest kluczowe dla poszukiwania równowagi między troską o zwierzęta, a potrzebami społecznymi i ekologicznymi.

Zdjęcie: Maria Teneva, żródło: link

Dobrostan zwierząt jako priorytet

Jednym z najważniejszych aspektów etycznej produkcji wołowiny jest zapewnienie godnych warunków życia zwierząt hodowlanych. To nie tylko kwestia moralna, ale również kluczowy czynnik wpływający na jakość mięsa oraz zdrowie i samopoczucie zwierząt. Zwiększona świadomość producentów i konsumentów przyczynia się do rosnącego znaczenia standardów dobrostanu zwierząt w produkcji wołowiny.

Według danych Globalnej Inicjatywy na Rzecz Dobrostanu Zwierząt (Global Animal Welfare Initiative) coraz więcej producentów wołowiny wdraża programy oparte na zwiększeniu przestrzeni dla zwierząt, zapewnieniu odpowiedniej diety oraz minimalizacji stresu podczas transportu i uboju.

Wspieranie społeczności wiejskich

Zrównoważony rozwój produkcji wołowiny rozciąga się poza jedyną troskę o dobrostan zwierząt. Kluczowym elementem tego procesu jest wsparcie społeczności wiejskich, które pełnią istotną rolę w całym ekosystemie produkcji mięsa wołowego. Poprzez inwestycje w lokalne gospodarstwa, edukację oraz rozwój infrastruktury, produkcja wołowiny może stanowić motywatora ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich, jednocześnie respektując i utrzymując tradycje oraz kulturę lokalnych społeczności.

Wiele społeczności wiejskich jest silnie związanych z produkcją wołowiny, gdzie gospodarstwa stanowią rdzeń ich działalności. Poprzez inwestycje w te gospodarstwa, oferowanie szkoleń związanych z nowoczesnymi technologiami hodowlanymi czy też promowanie praktyk zrównoważonego rolnictwa, produkcja mięsa wołowego może wspierać wzrost efektywności produkcyjnej oraz podnosić standardy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Otwartość i edukacja

Kluczowym elementem etycznej produkcji wołowiny jest również otwartość producentów na dialog z społeczeństwem oraz edukacja konsumentów. Przejrzystość w procesie produkcji, informowanie o praktykach związanych z dobrostanem zwierząt i zrównoważonym podejściem do rolnictwa są niezmiernie istotne. Kampanie edukacyjne oraz inicjatywy informacyjne pomagają konsumentom podejmować świadome decyzje zakupowe, wspierając tym samym producentów, którzy dążą do etycznej produkcji wołowiny.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Redaktor

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]