Strefa Producenta Żywca Wołowego

Wśród polskich rolników jest już kilkaset gospodarstw objętych certyfikacją w Systemie QMP, a atrakcyjność Systemu potwierdza ciągły wzrost liczby jego Uczestników.

Ty również większaj swoje zyski z produkcji żywca wołowego!

Korzyści z członkostwa

    • Płatność w ekoschematach 250PLN do każdej krowy mamki i 130PLN do każdego opasa
    • Możliwość uzyskania wyższej ceny za żywiec wołowy. Produkcja w Systemie QMP to szansa na wyższą cenę. 
    • Większe szanse na uzyskanie wsparcia z PROW – dodatkowe punkty

Podstawowe wymagania

Wysoka jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne mięsa uzyskane w procesie produkcji, a w szczególności:

1. Dobór odpowiednich ras bydła:

  • Bydło ras mięsnych Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM), Galloway (GA), Highland (HI), Belgijska biało-błękitna (BB), Wagyu (WA), Blond d’Aquitaine (BD) oraz mieszańce mięsne (MM), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych. kwalifikują się do oznaczania znakiem System QMP „Wołowina QMP z ras mięsnych.
  • Bydło ras mlecznych (HO, RW, RE, ZR, ZB) i ich mieszańców (MS) oraz bydła w typie użytkowym kombinowanym (RP, MO, BG, SM) i ich mieszańców (MS), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mlecznych kwalifikuje się do oznaczania znakiem System QMP „Wołowina QMP z ras mlecznych.

2. Wyższy dobrostan zwierząt:  obory wolnowybiegowe, bezuwięziowe, systemy grupowe, ubój humanitarny.

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika Systemu QMP lub innego równoważnego systemu zapewniania jakości pasz np. GMP+ lub QS.

Certyfikowanych dostawców pasz jest w Polsce ponad 2 tysiące.

Pasze z zakupu

Podstawą żywienia bydła utrzymywanego w Systemie QMP są pasze wytworzone w gospodarstwie. Dopuszcza się jednak stosowanie pasz pochodzących z zakupu. W takim przypadku, zakupione pasze gospodarskie powinny zostać zaewidencjonowane. W żywieniu bydła w Systemie QMP mogą być stosowane produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Produkty muszą być zaopatrzone w deklarację dostawcy (wzór stanowi załącznik nr 3 Standardy QMP). Deklaracje wraz z dowodami dostawy muszą być przechowywane przez dwa lata.

Aby upewnić się, czy spełniasz podstawowe wymagania Systemu QMP i możesz uzyskać certyfikat QMP odpowiedz na dwa proste pytania:

Czy masz w opasie mieszańce mięsne (MM) albo bydło ras mięsnych Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental Mięsny (SM) albo bydło ras mlecznych (HO, RW, RE, ZR, ZB) i ich mieszańce (MS) oraz bydło w typie użytkowym kombinowanym (RP, MO, BG, SM) i ich mieszańce (MS2)?

Czy masz dorosłe bydło, które jest utrzymywane w systemie bezuwięziowym?

Certyfikat wydawany jest na okres 12 miesięcy. Po tym czasie konieczne jest jego odnowienie.

Procedura przedłużenia certyfikatu wygląda tak samo jak w przypadku pierwszego wyrabiania.

Cennik opłat za udział w systemie

Składka na rzecz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego administratora systemu QMP z tytułu uczestnictwa rolnika w Systemie QMP od dnia 15.10.2023 wynosi 9,50 PLN + VAT od sztuki bydła na certyfikacie QMP. 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wystawia fakturę VAT, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Jednostki Certyfikującej o wydanym certyfikacie.

Rejestracja wykorzystania środków przeciwdrobnoustrojowych lub antybiotyków uczestnika systemu Quality Meat Program.

Kto kupuje bydło z certyfikatem QMP ?

OSI Poland Foodworks sp. z o.o.
56-200 Chróścina, Chróścina 3a
NIP: 522-294-94-86

Zakład Mięsny „Wierzejki”
J. M. Zdanowscy Spółka Jawna
21-404 Trzebieszów, Płudy 21
NIP: 825-000-26-94

Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o.o.
ul. Dworcowa 47D, 63-200 Golina
NIP: 617-21-48-186