Konkurs dla doradców !

Zapraszamy do udziału

w konkursie dla doradców

 

Gwarantowana pula nagród 20 000 zł i rośnie (!)

Kategoria 1 najwięcej sporządzonych planów poprawy dobrostanu zwierząt dla uczestników systemu QMP

Kategoria 2 najwięcej bydła w systemie QMP wśród u rolników zgłoszonych przez doradcę

Terminy

17 czerwca 2024 r. – ogłoszenie konkursu,  rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

do 1 lipca 2024 r. – informowanie rolników jak zgłosić Utrzymanie bydła w systemie QMP do ekoschematu dobrostan zwierząt, aby uzyskać 100% płatności

do 26 lipca 2024 r. – kontynuacja informowania rolników o możliwości uzyskania w/w płatności z 1% redukcją za każdy dzień zwłoki

do 31 lipca 2024 r. – sporządzanie planów poprawy dobrostanu zwierząt

do 14 sierpnia 2024 r. – przesyłanie listy numerów producentów ARiMR, dla których doradca sporządził plan i/lub którzy zadeklarowali udział w QMP; koniec przesyłania  zgłoszeń

do 30 września 2024 r.- koniec terminu wystawiania certyfikatów, aby uzyskać dopłaty w QMP

do 31 października 2024 r. – weryfikacja zgłoszeń i wyłonienie laureatów Konkursu

styczeń 2025 r. – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w podczas uroczystej Gali na zakończenie XI Beef Forum w Hotelu Marriott w Warszawie

powody dla których warto wziąć udział w konkursie 

1.

Możesz wygrać w konkurencji z innymi doradcami

2.

Możesz zarobić kilkadziesiąt  tysięcy w lipcu

3.

Zadowolisz swoich klientów

Zgłoś się do konkursu

Dowiedz się więcej o systemie QMP