Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024

Możesz jeszcze otrzymać prawie  do 700zł/opasa i/lub 1550zł/mamkę.

Powinieneś  SKORYGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP

Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!

Jeśli zaznaczysz QMP to masz czas na uzyskanie certyfikatu QMP przed końcem września 2024 r.

Ostatnia szansa. Zostało już tylko:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność gospodarstwa.

Zdjęcie: Annie Spratt, żródło: link

Przyjmując nawozy organiczne, biorąc pod uwagę cykl życia i maksymalizując wydajność gospodarstwa, rolnicy mogą nie tylko zmniejszyć swój wpływ na środowisko, ale także zwiększyć odporność i rentowność swojej działalności. W obliczu wyzwań związanych ze zmieniającym się klimatem i rosnącą globalną populacją, model zamkniętej pętli oferuje światło nadziei na bardziej zrównoważone i harmonijne współistnienie rolnictwa i środowiska.

Nawozy organiczne i ich zastosowanie

Hodowla bydła tradycyjnie wiązała się ze stosowaniem nawozów sztucznych, przyczyniając się do degradacji środowiska i problemów zdrowotnych gleby. Podejście gospodarki o obiegu zamkniętym opowiada się za wykorzystaniem nawozów organicznych pochodzących z naturalnych źródeł, takich jak obornik i resztki pożniwne. Ta zmiana nie tylko minimalizuje wpływ na środowisko, ale także poprawia żyzność i strukturę gleby.

Nawozy organiczne są bogate w niezbędne składniki odżywcze, w tym azot, fosfor i potas, sprzyjając bardziej zrównoważonemu i stabilnemu profilowi składników odżywczych dla upraw. Ponadto nawozy organiczne promują aktywność drobnoustrojów, dodatkowo wzbogacając ekosystem gleby.

Cykl życia i utylizacja odpadów w hodowli bydła

Gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga kompleksowego zrozumienia cyklu życia i procesów utylizacji odpadów w hodowli bydła. Od narodzin do wprowadzenia na rynek, każdy etap życia krowy przyczynia się do powstania cyklicznego systemu, który minimalizuje ilość odpadów i maksymalizuje efektywność wykorzystania zasobów.

Zarządzanie obornikiem jest kluczowym elementem tego podejścia opartego na obiegu zamkniętym. Obornik może być kompostowany i zawracany na pola jako nawóz organiczny, uzupełniając cykl składników odżywczych. Co więcej, beztlenowe komory fermentacyjne mogą być wykorzystywane do pozyskiwania biogazu z obornika, zapewniając dodatkowe źródło energii dla gospodarstwa.

System zamkniętej pętli rozwiązuje również obawy dotyczące zanieczyszczenia wody, które jest częstym produktem ubocznym tradycyjnej hodowli bydła. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu obornikiem ryzyko spływu składników odżywczych do zbiorników wodnych jest znacznie zmniejszone, co przynosi korzyści zarówno lokalnym ekosystemom, jak i społecznościom w dolnym biegu rzeki.

Zrównoważona produkcja i efektywność gospodarstw

Kluczową zaletą modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w hodowli bydła jest pozytywny wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność gospodarstwa. Nawozy organiczne poprawiają zdrowie gleby, prowadząc do poprawy plonów i zmniejszenia zależności od zewnętrznych środków produkcji. Nie tylko obniża to koszty ponoszone przez rolników, ale także sprzyja długoterminowemu zrównoważonemu rozwojowi.

System obiegu zamkniętego przyczynia się do ogólnej odporności gospodarstwa poprzez zminimalizowanie zależności od czynników zewnętrznych. Wydajność gospodarstwa jest dodatkowo zwiększona dzięki holistycznemu podejściu do zarządzania odpadami. System zamkniętej pętli minimalizuje ilość odpadów i przekształca je w cenne zasoby, tworząc cykl regeneracyjny, który optymalizuje wykorzystanie dostępnych zasobów.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Redaktor

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]