Wykorzystanie technologii w monitorowaniu i optymalizacji żywienia bydła

utworzone przez | lis 15, 2023

Ostatnie badania nad produkcją mięsa wołowego podkreślają złożoność wyzwań, jakim branża musi sprostać w obliczu rosnącego zapotrzebowania oraz coraz większej presji na zrównoważoną produkcję. Według raportu opublikowanego przez Food and Agriculture Organization (FAO) Organizacji Narodów Zjednoczonych, światowa produkcja mięsa wołowego wzrosła o blisko 20% od 2000 roku, a prognozy wskazują na dalszy wzrost tego trendu.

Zdjęcie: Carolien van Oijen, żródło: link

Jednakże, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez European Commission’s Joint Research Centre, wzrost produkcji mięsa wołowego pociąga za sobą zwiększone zużycie zasobów naturalnych, emisję gazów cieplarnianych oraz negatywny wpływ na środowisko. Aby temu zaradzić, naukowcy i eksperci z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis podkreślają konieczność wprowadzenia technologii monitorowania i optymalizacji żywienia bydła.

Badania prowadzone przez University of Queensland wykazały, że wykorzystanie zaawansowanych systemów monitorowania, takich jak czujniki noszone przez zwierzęta, pozwala na precyzyjne śledzenie parametrów zdrowotnych i żywieniowych każdego osobnika. To z kolei umożliwia adaptację diety zgodnie z indywidualnymi potrzebami zwierząt, co przekłada się na zmniejszenie ilości zużywanej paszy oraz poprawę wydajności hodowli.

W raporcie opublikowanym przez czasopismo „Journal of Animal Science” zespół badawczy z Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen dowodzi, że za pomocą nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy analiza Big Data, możliwe jest stworzenie spersonalizowanych planów żywieniowych opartych na precyzyjnej analizie danych z całego stada bydła.

Wnioski są zbieżne z rezultatami badań przeprowadzonych przez chińskich naukowców z China Agricultural University, którzy potwierdzają, że implementacja nowoczesnych technologii w monitorowaniu i optymalizacji żywienia bydła może przyczynić się do zmniejszenia śladu ekologicznego hodowli i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Wyzwania współczesnej produkcji mięsa wołowego

Ostatnie badania wyraźnie wskazują na istotne wyzwania, z jakimi boryka się produkcja mięsa wołowego. Dynamiczne zmiany klimatyczne stanowią kluczowy czynnik wpływający na tę branżę. Według analiz opublikowanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) hodowla bydła jest jednym z głównych emitentów gazów cieplarnianych, w tym metanu i dwutlenku węgla, co przyczynia się do nasilania efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych.

Ponadto rosnące oczekiwania społeczne odnośnie zrównoważonej produkcji stwarzają presję na producentów mięsa wołowego, aby wprowadzali bardziej ekologiczne praktyki. Raporty opublikowane przez World Wildlife Fund (WWF) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podkreślają potrzebę zmiany modelu produkcji mięsa wołowego w kierunku bardziej zrównoważonego, uwzględniającego aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Te wyzwania skłaniają producentów do poszukiwania bardziej efektywnych praktyk żywieniowych oraz rozwiązań monitorujących parametry zdrowotne bydła. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis pokazują, że zastosowanie nowoczesnych technologii w monitorowaniu stanu zdrowia zwierząt oraz ich żywienia może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez bardziej precyzyjne dostosowanie diety zwierząt do ich potrzeb.

Wnioski te są zgodne z rekomendacjami Europejskiego Centrum Badań Geologicznych i Ekologicznych, które wskazują na konieczność implementacji nowych strategii żywieniowych opartych na zaawansowanych technologiach, aby zminimalizować negatywny wpływ hodowli bydła na środowisko. Dopasowanie diety bydła do ich potrzeb, uwzględniające wydajność produkcyjną i dobrostan zwierząt, wydaje się kluczowym elementem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z hodowlą bydła.

W związku z tym, współczesna produkcja mięsa wołowego staje przed pilną potrzebą implementacji innowacyjnych strategii żywieniowych i technologicznych rozwiązań, aby zarówno sprostać rosnącemu popytowi, jak i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne

Nowoczesne technologie w produkcji mięsa wołowego przynoszą znaczące korzyści i mogą stanowić przełom w efektywnym zarządzaniu hodowlą bydła. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT) oraz zaawansowanych czujników przekształca sposób, w jaki hodowcy monitorują zdrowie, odżywienie i zachowanie swojego bydła.

W praktyce zastosowanie zaawansowanych czujników noszonych przez zwierzęta, jak to opisują badania Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pozwala na zbieranie precyzyjnych danych dotyczących aktywności fizycznej, spożycia paszy oraz parametrów zdrowotnych. Dzięki temu hodowcy mogą uzyskać kompleksowy obraz kondycji każdego zwierzęcia w swoim stadzie. Czujniki te są w stanie zbierać dane w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji na temat zdrowia, aktywności i preferencji żywieniowych.

Systemy oparte na sztucznej inteligencji są następnie wykorzystywane do analizy zebranych danych. Dzięki zaawansowanym algorytmom, sztuczna inteligencja potrafi dokładnie interpretować zgromadzone informacje, co umożliwia generowanie spersonalizowanych planów żywieniowych. To kluczowy element, który pozwala na dostosowanie diety każdego zwierzęcia do jego indywidualnych potrzeb. Sztuczna inteligencja może uwzględniać wiele czynników, takich jak wiek, aktywność fizyczna czy stan zdrowotny, co prowadzi do optymalizacji żywienia i zdrowia bydła.

Dla hodowców zastosowanie tych technologii może przynieść konkretne korzyści praktyczne. Otrzymując spersonalizowane plany żywieniowe, mogą oni zoptymalizować wykorzystanie pasz, co z kolei prowadzi do zmniejszenia kosztów hodowli. Ponadto precyzyjne monitorowanie zdrowia zwierząt pozwala na szybsze wykrywanie problemów zdrowotnych czy zmian w diecie, co umożliwia bardziej skuteczne i szybkie interwencje.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii w monitorowaniu i optymalizacji żywienia bydła przynosi realne korzyści dla hodowców. Spersonalizowane plany żywieniowe, generowane przez systemy oparte na sztucznej inteligencji, pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów paszowych i lepszą opiekę nad zwierzętami, co może przyczynić się do wzrostu efektywności i rentowności hodowli.

Korzyści z wykorzystania technologii

Jednym z kluczowych aspektów wykorzystania zaawansowanych technologii w żywieniu bydła jest możliwość spersonalizowanego dostosowania diety do specyficznych potrzeb zwierząt. To nie tylko poprawia ich zdrowie, lecz również minimalizuje ryzyko zachorowań. Poprawione odżywienie sprzyja wzmocnieniu układu odpornościowego, co może prowadzić do redukcji konieczności stosowania antybiotyków czy innych środków leczniczych. Natomiast precyzyjne żywienie zwierząt wpływa nie tylko na ich zdrowie, ale również na jakość mięsa. Odpowiednio zbilansowana dieta może wpływać na skład tkanki mięśniowej, co może mieć znaczący wpływ na walory smakowe i wartość odżywczą mięsa wołowego dla konsumentów.

Ponadto indywidualne dostosowanie żywienia do potrzeb zwierząt podnosi standardy etycznej hodowli. Dbając o odpowiednie odżywienie zwierząt, hodowcy mają możliwość zapewnienia im lepszego dobrostanu i komfortu życia, co stanowi istotny aspekt dla konsumentów świadomych aspektów etycznej produkcji żywności. Inwestycje w nowoczesne technologie w rolnictwie mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Rozwój infrastruktury i technologii może stymulować wzrost gospodarczy, tworząc nowe miejsca pracy oraz przyczyniając się do lepszego wykorzystania zasobów lokalnych.

Co ważne, wdrażanie nowych technologii wymaga ciągłego rozwoju wiedzy i umiejętności hodowców. Promowanie edukacji i szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie tylko podnosi umiejętności hodowców, ale także sprzyja innowacyjności i rozwojowi sektora rolniczego.

Mimo licznych korzyści płynących z wykorzystania technologii w produkcji mięsa wołowego, nadal istnieją wyzwania do pokonania. Skala wdrożenia, dostępność technologicznych rozwiązań oraz konieczność edukacji i szkoleń dla producentów stanowią kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę.

Perspektywy rozwoju tej dziedziny są obiecujące. Badania naukowe na wielu uniwersytetach i instytutach na całym świecie, w tym również w Polsce, koncentrują się na dalszym doskonaleniu systemów monitorowania oraz na integracji danych z różnych źródeł, aby jeszcze bardziej precyzyjnie dostosować żywienie do potrzeb zwierząt.

Wnioski są zgodne z raportem Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, która podkreśla, że zrównoważona produkcja mięsa wołowego powinna uwzględniać nie tylko efektywność produkcji, ale również dobrostan zwierząt oraz minimalizację wpływu na środowisko.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Redaktor

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]