Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce?

utworzone przez | sty 22, 2022

Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce?

Wołowina w naszym kraju produkowana jest głównie w oparciu o brakowane bydło mleczne, co bezpośrednio przekłada się na jakość mięsa. Bydło czystorasowe oraz mieszańce (powstające wskutek krycia krów mlecznych buhajami ras mięsnych) wykorzystywane jest do produkcji wołowiny znacznie rzadziej. Najczęściej jest to mięso pochodzące od importowanych sztuk opasanych później w naszym kraju. Przyczyną jest brak dobrej genetyki do produkcji opasów.

Według szacunków ARiMR pogłowie krów mięsnych czystorasowych wynosi w Polsce zaledwie 24 tys. sztuk. Dla porównania – pogłowie mieszańców wynosi 170 tys. a krów mlecznych – 2,1 mln sztuk.

Chów bydła i produkcja wołowiny odgrywają w Polsce ważną rolę gospodarczą i środowiskową. Branża wołowa ma duży potencjał do wdrożenia zrównoważonych praktyk gospodarowania, w tym także modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Polska dysponuje korzystnymi uwarunkowaniami agroklimatycznymi do efektywnej, konkurencyjnej, zrównoważonej i ekologicznej produkcji wołowiny. Gospodarstwa rolne utrzymujące bydło, dzięki odpowiednim zasobom ziemi rolnej, wykorzystują przed wszystkim własne pasze objętościowe i treściwe. Stosunkowo duży udział łąk i pastwisk w strukturze gruntów rolnych w Polsce umożliwia wypas bydła przez długie okresy w ciągu roku. Wypas pastwiskowy utrzymuje bardzo dobrą kondycję zdrowotną bydła, co przekłada się na dobrostan oraz wysoką jakość mięsa. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP eCO2 sp. z o.o.

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: eCO2 sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z eCO2 sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: qmpsystem.eu

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]