Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce?

utworzone przez | sty 22, 2022

Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce?

Wołowina w naszym kraju produkowana jest głównie w oparciu o brakowane bydło mleczne, co bezpośrednio przekłada się na jakość mięsa. Bydło czystorasowe oraz mieszańce (powstające wskutek krycia krów mlecznych buhajami ras mięsnych) wykorzystywane jest do produkcji wołowiny znacznie rzadziej. Najczęściej jest to mięso pochodzące od importowanych sztuk opasanych później w naszym kraju. Przyczyną jest brak dobrej genetyki do produkcji opasów.

Według szacunków ARiMR pogłowie krów mięsnych czystorasowych wynosi w Polsce zaledwie 24 tys. sztuk. Dla porównania – pogłowie mieszańców wynosi 170 tys. a krów mlecznych – 2,1 mln sztuk.

Chów bydła i produkcja wołowiny odgrywają w Polsce ważną rolę gospodarczą i środowiskową. Branża wołowa ma duży potencjał do wdrożenia zrównoważonych praktyk gospodarowania, w tym także modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Polska dysponuje korzystnymi uwarunkowaniami agroklimatycznymi do efektywnej, konkurencyjnej, zrównoważonej i ekologicznej produkcji wołowiny. Gospodarstwa rolne utrzymujące bydło, dzięki odpowiednim zasobom ziemi rolnej, wykorzystują przed wszystkim własne pasze objętościowe i treściwe. Stosunkowo duży udział łąk i pastwisk w strukturze gruntów rolnych w Polsce umożliwia wypas bydła przez długie okresy w ciągu roku. Wypas pastwiskowy utrzymuje bardzo dobrą kondycję zdrowotną bydła, co przekłada się na dobrostan oraz wysoką jakość mięsa. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...