Aktualności w kategorii: Bez kategorii

Czym jest system QMP?

Quality Meat Program  System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia zaufanie pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw.  System...

Struktura Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny  

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) to platforma, która funkcjonuje przy Radzie Sektora...

Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zdrowie i Dobrostan Zwierząt

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. W celach, priorytetowy działania...

Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zdrowie i Dobrostan Zwierząt  

Kolejnym krokiem objętym przez PZBPM zaraz po trosce o klimat oraz zagospodarowaniem gruntu jest dbanie o zdrowie i dobrostan zwierząt.   Celem pracy jest umiejscowienie dobrostanu w obszarze działań związanych z retardacją przekształcania zasobów. Dobrostan określa...