Refundacja kosztów

utworzone przez | cze 10, 2022

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Systemie QMP.

  • Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu QMP.
  • Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja) w okresie maksymalnie do 5 lat od przystąpienia do systemu jakości.
  • Maksymalna kwota pomocy to 2 386,00 zł w przypadku, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze standardami Systemu QMP „Quality Meat Program”. Dotyczy tylko i wyłącznie wsparcia już przyznanego w ramach poddziałania 3.1 Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak uzyskać zwrot kosztów?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy do Dyrektora OT KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 łącznie w pozostałych województwach, dotycząca naboru przeprowadzonego w dniach 30 października 2020 r. – 3 grudnia 2020 r

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, jest złożenie Wniosku o płatność do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o płatność, producent składa po każdych 12 miesiącach uczestnictwa w systemie jakości w terminie 90 dni od dnia upływu tego okresu, zgodnie z informacjami na decyzji Dyrektora OT KOWR o przyznaniu pomocy

FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP eCO2 sp. z o.o.

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: eCO2 sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z eCO2 sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: qmpsystem.eu

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]