Refundacja kosztów

utworzone przez | cze 10, 2022

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Systemie QMP.

  • Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu QMP.
  • Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja) w okresie maksymalnie do 5 lat od przystąpienia do systemu jakości.
  • Maksymalna kwota pomocy to 2 386,00 zł w przypadku, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze standardami Systemu QMP „Quality Meat Program”. Dotyczy tylko i wyłącznie wsparcia już przyznanego w ramach poddziałania 3.1 Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak uzyskać zwrot kosztów?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy do Dyrektora OT KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 łącznie w pozostałych województwach, dotycząca naboru przeprowadzonego w dniach 30 października 2020 r. – 3 grudnia 2020 r

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, jest złożenie Wniosku o płatność do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o płatność, producent składa po każdych 12 miesiącach uczestnictwa w systemie jakości w terminie 90 dni od dnia upływu tego okresu, zgodnie z informacjami na decyzji Dyrektora OT KOWR o przyznaniu pomocy

FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...