Rola technologii blockchain w zrównoważonej produkcji wołowiny

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024

Możesz jeszcze otrzymać prawie  do 700zł/opasa i/lub 1550zł/mamkę.

Powinieneś  SKORYGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP

Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!

Jeśli zaznaczysz QMP to masz czas na uzyskanie certyfikatu QMP przed końcem września 2024 r.

Ostatnia szansa. Zostało już tylko:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Globalne dążenie do zrównoważonej produkcji żywności rzuciło światło na przemysł wołowy, wzywając do transformacji w kierunku etycznych praktyk rolniczych i odpowiedzialności środowiskowej. W erze wzmożonej kontroli technologia blockchain wyłania się jako solidne rozwiązanie, oferujące namacalne ramy dla zwiększenia przejrzystości i identyfikowalności w hodowli bydła, zmieniając tym samym krajobraz zrównoważonych praktyk w zakresie wołowiny.

Zdjęcie: Randy Fath, żródło: link

W swojej istocie blockchain funkcjonuje jako niezmienna księga, decentralizując przechowywanie danych i zapewniając prawdziwość zarejestrowanych informacji. Po zastosowaniu do zarządzania zwierzętami gospodarskimi staje się szczegółowym archiwum, przechwytującym wiele kluczowych szczegółów dotyczących bydła – obejmujących rejestry urodzeń, profile zdrowotne, źródła paszy, zabiegi weterynaryjne, dzienniki transportu, a nawet wskaźniki wpływu na środowisko. Ta kompleksowa i niezawodna identyfikacja danych rozciąga się na cały łańcuch dostaw wołowiny.

Długotrwałe wyzwanie związane z przejrzystym i wiarygodnym prowadzeniem dokumentacji w branży wołowiny znajduje potężne rozwiązanie w blockchain. Technologia ta zapewnia zainteresowanym stronom, w tym konsumentom, nieograniczony dostęp do zweryfikowanych informacji, umożliwiając im śledzenie produktów wołowych z powrotem do ich pochodzenia. Taka przejrzystość nie tylko sprzyja zaufaniu konsumentów, ale także ułatwia podejmowanie świadomych decyzji zgodnych z etycznymi praktykami rolniczymi i ochroną środowiska.

W praktyce blockchain wprowadza koncepcję inteligentnych kontraktów do zarządzania żywym inwentarzem. Te samowykonalne umowy zapewniają przestrzeganie wcześniej określonych zasad i przepisów na każdym etapie procesu produkcji wołowiny. Egzekwują one zgodność ze standardami etycznymi, takimi jak wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt, zrównoważone praktyki wypasu i środki ochrony środowiska, zapewniając etyczność w całym łańcuchu dostaw.

Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym świadomy konsument, zaniepokojony wpływem konsumpcji wołowiny na środowisko, skanuje kod QR na opakowaniu wołowiny. Dzięki technologii blockchain uzyskuje dostęp do bogactwa kompleksowych danych. Może poznać szczegóły dotyczące pochodzenia zwierzęcia, jego diety, praktyk zrównoważonego rozwoju stosowanych w gospodarstwie, a nawet śladu węglowego związanego z jego produkcją. Ta przejrzystość umożliwia konsumentom dokonywanie wyborów, które są zgodne z ich wartościami, jednocześnie zachęcając producentów do przestrzegania zrównoważonych praktyk w celu utrzymania zaufania konsumentów.

Na całym świecie rzeczywiste wdrożenia pokazują transformacyjny potencjał blockchain w promowaniu zrównoważonych praktyk produkcji wołowiny. Inicjatywy współpracy między gigantami technologicznymi, organami rolnymi i korporacjami spożywczymi zrodziły wyspecjalizowane platformy blockchain dostosowane specjalnie do branży wołowiny. Platformy te łączą dane z różnych źródeł, w tym urządzeń IoT i systemów zarządzania gospodarstwem, oferując solidny ekosystem do śledzenia i zarządzania bydłem.

Jednak na drodze do powszechnego przyjęcia blockchain w zarządzaniu zwierzętami gospodarskimi pojawiają się wyzwania. Kwestie takie jak współdziałanie różnych systemów, obawy związane ze skalowalnością i integracja mniejszych rolników z tymi zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami pozostają kluczowymi wyzwaniami, które wymagają innowacyjnych rozwiązań.

Podsumowując, integracja blockchain z zarządzaniem żywym inwentarzem stanowi kluczowy punkt w ewolucji w kierunku zrównoważonej produkcji wołowiny. Zwiększając przejrzystość, odpowiedzialność i integralność danych w całym łańcuchu dostaw wołowiny, blockchain służy jako katalizator dla branży, która priorytetowo traktuje etyczne i odpowiedzialne środowiskowo praktyki. W miarę dojrzewania technologii i pokonywania przeszkód w branży, jest ona gotowa do przeprowadzenia sejsmicznej zmiany w kierunku przyszłości, w której świadome wybory konsumentów będą sterować bardziej przejrzystym, etycznym i zrównoważonym przemysłem wołowiny.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Redaktor

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]