Zadania PZPBM

utworzone przez | kw. 16, 2022

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 1982 nr 32, poz. 217).

Nasze cele

Obrona praw i interesów indywidualnych i zbiorowych swoich członków oraz wspieranie ich działań na rzecz dalszego ich rozwoju w chowie bydła mięsnego, podnoszenia jakości produkowanego żywca i kwalifikacji producentów w tym zakresie, poprawy dochodów.

Nasze zadania

 • Zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów.
 • Wspieranie działań producentów w kierunku zwiększania produkcji, uzyskiwania jednolitych wysokiej jakości partii żywca wołowego.
 • Wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów, dziedzictwa kulturowego.
 • Promocja ekologicznych metod chowu bydła, produkcji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości.
 • Zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego.
 • Promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce.
 • Inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego.
 • Wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii.
 • Działania w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego.
 • Wsparcie dla budowania sieci współpracy.
 • Wsparcie dla transferu wiedzy.
 • Doradztwo i szkolenia.

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...

Strefa Eksperta

Tworzymy elitarną grupę ekspertów pochodzących z rożnych środowisk, celem podniesienia ich kompetencji z zakresu szeroko pojętej produkcji żywca wołowego....

Quality Meat Program  

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia...

Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch...

ŚWIATOWA PRODUKCJA MIĘSA

Jak wynika z raportu ,,Atlas Mięsa 2022’’ opublikowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju -...