Zadania PZPBM

utworzone przez | kwi 16, 2022

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 1982 nr 32, poz. 217).

Nasze cele

Obrona praw i interesów indywidualnych i zbiorowych swoich członków oraz wspieranie ich działań na rzecz dalszego ich rozwoju w chowie bydła mięsnego, podnoszenia jakości produkowanego żywca i kwalifikacji producentów w tym zakresie, poprawy dochodów.

Nasze zadania

 • Zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów.
 • Wspieranie działań producentów w kierunku zwiększania produkcji, uzyskiwania jednolitych wysokiej jakości partii żywca wołowego.
 • Wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów, dziedzictwa kulturowego.
 • Promocja ekologicznych metod chowu bydła, produkcji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości.
 • Zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego.
 • Promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce.
 • Inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego.
 • Wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii.
 • Działania w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego.
 • Wsparcie dla budowania sieci współpracy.
 • Wsparcie dla transferu wiedzy.
 • Doradztwo i szkolenia.

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...