SYTUACJA PODAŻOWO-POPYTOWA I CENOWA
NA RYNKU WOŁOWINY

utworzone przez | kwi 4, 2022

Wołowina jest trzecim najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa na świecie,
po wieprzowinie i drobiu.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oszacował, że w 2021 r.
globalna produkcja wołowiny, podobnie jak w 2020 r., wyniosła 57,6 mln ton. Spadek
produkcji, który wystąpił m.in. w Brazylii (o 7,7%, do 9,3 mln ton), Unii Europejskiej
(o 0,5%, do 6,9 mln ton) i Argentynie (o 5,4%, do 3,0 mln ton) został zrekompensowany
jej wzrostem w Stanach Zjednoczonych (o 2,8%, do 12,7 mln ton), Chinach (o 1,6%, do
6,8 mln ton) i Meksyku (o 2%, do 2,1 mln ton).
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przewiduje, że w 2022 r. światowa
produkcja wołowiny wzrośnie o około 1%, do 58,2 mln ton. Będzie to skutek wyższego
poziomu produkcji m.in. w Brazylii (o 5%), Chinach (o 1%) i Australii (o 11%)8

W Polsce w czerwcu 2021 r. pogłowie bydła wyniosło 6,4 mln szt., o 0,9% więcej niż
przed rokiem. Wzrost odnotowano w przypadku cieląt (o 3,5%) i młodego bydła w wieku
1–2 lat (o 3,3%), a liczebność bydła powyżej 2 lat uległa obniżeniu o 2,2% (w tym krów
mlecznych – o 4,8%). Od wstąpienia Polski do UE w 2004 r. zmieniła się struktura stada.
Zmalał udział krów (o 15 pp.), a wzrósł udział młodego bydła do 2 lat (o 12 pp.) i cieląt
(o 4 pp.)9
.
Według wstępnych danych GUS w Polsce w okresie styczeń–listopad 2021 r. wielkość
ubojów przemysłowych bydła (w wadze żywej) wyniosła nieco ponad 1 mln ton
(521 tys. ton wbc.) i była o 1% mniejsza niż przed rokiem.

Od początku 2021 r. wolumen eksportu asortymentu wołowego z UE-27 do krajów
trzecich utrzymywał się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–
październik 2021 r. poza obszar celny UE (bez Wielkiej Brytanii) wyeksportowano
591 tys. ton produktów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 2% więcej niż rok
wcześniej. Asortyment wołowy kierowano między innymi do: Izraela (54 tys. ton), Ghany
i Hongkongu (po 41 tys. ton), Filipin (39 tys. ton) oraz Bośni i Hercegowiny (34 tys. ton).
Dodatkowo z UE do Wielkiej Brytanii (dane za dziewięć miesięcy 2021 r.) wyeksportowano
248 tys. ton produktów wołowych.
Import asortymentu wołowego do krajów UE-27 w okresie dziesięciu miesięcy 2021 r.
był o 5% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 184 tys. ton. Głównymi dostawcami
asortymentu wołowego do UE były: Wielka Brytania, Brazylia, Argentyna i Urugwaj.

ŹRÓDŁO: https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/Sytuacja%20podażowo-popytowa/Sytuacja%20podażowo-popytowa%20i%20cenowa%20na%20rynku%20wieprzowiny%20i%20wołowiny-aktualizacja.pdf

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...