SYTUACJA PODAŻOWO-POPYTOWA I CENOWA
NA RYNKU WOŁOWINY

utworzone przez | kw. 4, 2022

Wołowina jest trzecim najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa na świecie,
po wieprzowinie i drobiu.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oszacował, że w 2021 r.
globalna produkcja wołowiny, podobnie jak w 2020 r., wyniosła 57,6 mln ton. Spadek
produkcji, który wystąpił m.in. w Brazylii (o 7,7%, do 9,3 mln ton), Unii Europejskiej
(o 0,5%, do 6,9 mln ton) i Argentynie (o 5,4%, do 3,0 mln ton) został zrekompensowany
jej wzrostem w Stanach Zjednoczonych (o 2,8%, do 12,7 mln ton), Chinach (o 1,6%, do
6,8 mln ton) i Meksyku (o 2%, do 2,1 mln ton).
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przewiduje, że w 2022 r. światowa
produkcja wołowiny wzrośnie o około 1%, do 58,2 mln ton. Będzie to skutek wyższego
poziomu produkcji m.in. w Brazylii (o 5%), Chinach (o 1%) i Australii (o 11%)8

W Polsce w czerwcu 2021 r. pogłowie bydła wyniosło 6,4 mln szt., o 0,9% więcej niż
przed rokiem. Wzrost odnotowano w przypadku cieląt (o 3,5%) i młodego bydła w wieku
1–2 lat (o 3,3%), a liczebność bydła powyżej 2 lat uległa obniżeniu o 2,2% (w tym krów
mlecznych – o 4,8%). Od wstąpienia Polski do UE w 2004 r. zmieniła się struktura stada.
Zmalał udział krów (o 15 pp.), a wzrósł udział młodego bydła do 2 lat (o 12 pp.) i cieląt
(o 4 pp.)9
.
Według wstępnych danych GUS w Polsce w okresie styczeń–listopad 2021 r. wielkość
ubojów przemysłowych bydła (w wadze żywej) wyniosła nieco ponad 1 mln ton
(521 tys. ton wbc.) i była o 1% mniejsza niż przed rokiem.

Od początku 2021 r. wolumen eksportu asortymentu wołowego z UE-27 do krajów
trzecich utrzymywał się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–
październik 2021 r. poza obszar celny UE (bez Wielkiej Brytanii) wyeksportowano
591 tys. ton produktów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 2% więcej niż rok
wcześniej. Asortyment wołowy kierowano między innymi do: Izraela (54 tys. ton), Ghany
i Hongkongu (po 41 tys. ton), Filipin (39 tys. ton) oraz Bośni i Hercegowiny (34 tys. ton).
Dodatkowo z UE do Wielkiej Brytanii (dane za dziewięć miesięcy 2021 r.) wyeksportowano
248 tys. ton produktów wołowych.
Import asortymentu wołowego do krajów UE-27 w okresie dziesięciu miesięcy 2021 r.
był o 5% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 184 tys. ton. Głównymi dostawcami
asortymentu wołowego do UE były: Wielka Brytania, Brazylia, Argentyna i Urugwaj.

ŹRÓDŁO: https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/Sytuacja%20podażowo-popytowa/Sytuacja%20podażowo-popytowa%20i%20cenowa%20na%20rynku%20wieprzowiny%20i%20wołowiny-aktualizacja.pdf

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...

Zadania PZPBM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8...

Strefa Eksperta

Tworzymy elitarną grupę ekspertów pochodzących z rożnych środowisk, celem podniesienia ich kompetencji z zakresu szeroko pojętej produkcji żywca wołowego....

Quality Meat Program  

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia...

Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch...

ŚWIATOWA PRODUKCJA MIĘSA

Jak wynika z raportu ,,Atlas Mięsa 2022’’ opublikowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju -...