Zrównoważone praktyki rolnicze

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024

Możesz jeszcze otrzymać prawie  do 700zł/opasa i/lub 1550zł/mamkę.

Powinieneś  SKORYGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP

Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!

Jeśli zaznaczysz QMP to masz czas na uzyskanie certyfikatu QMP przed końcem września 2024 r.

Ostatnia szansa. Zostało już tylko:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Sektor rolniczy, w szczególności hodowla bydła, przechodzi istotną transformację w kierunku zrównoważonych praktyk. Zmiana ta kładzie nacisk na podejście ekologiczne, ochronę środowiska i przyjęcie odnawialnych źródeł energii, tworząc podstawę zrównoważonej hodowli bydła.

Zdjęcie: Gilles Detot, żródło: link

Promowanie ekologicznych metod hodowli bydła

Wdrażanie ekologicznych metod w hodowli bydła obejmuje strategie, które działają w harmonii z naturą:

  1. Intensywne systemy wypasu: Systemy te polegają na częstym przemieszczaniu bydła na nowe obszary wypasu, co pozwala na regenerację pastwisk. Zapobiega to nadmiernemu wypasowi, utrzymuje zdrowie gleby i pomaga w sekwestracji dwutlenku węgla.
  2. Wypas rotacyjny: Podział pastwisk na sekcje i rotacja bydła między nimi naśladuje naturalne wzorce wypasu. Metoda ta optymalizuje wykorzystanie paszy, poprawia zdrowie gleby i zmniejsza zapotrzebowanie na sztuczne środki produkcji.
  3. Rolnictwo regeneracyjne: Praktyki takie jak uprawa okrywowa, minimalna uprawa i kompostowanie promują żyzność i zdrowie gleby, zmniejszając zależność od syntetycznych nawozów i pestycydów.

Utrzymanie równowagi pomiędzy produkcją a zachowaniem środowiska naturalnego

Osiągnięcie równowagi między produkcją a ochroną środowiska jest kluczem do zrównoważonej hodowli bydła:

  1. Ochrona bioróżnorodności: Ochrona naturalnych siedlisk na obszarach rolniczych i wprowadzanie różnorodnych gatunków roślin na pastwiskach sprzyja bioróżnorodności, przynosząc korzyści zarówno dzikiej przyrodzie, jak i odporności ekosystemu.
  2. Oszczędzanie wody: Wdrażanie wodooszczędnych systemów i ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniem zapewnia efektywne wykorzystanie wody, z korzyścią zarówno dla bydła, jak i środowiska.
  3. Emisja gazów cieplarnianych: Ograniczenie emisji metanu z hodowli bydła poprzez dostosowanie diety i skuteczne zarządzanie obornikiem ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wpływu na środowisko.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Integracja odnawialnych źródeł energii w operacjach hodowli bydła znacznie zmniejsza wpływ na środowisko:

  1. Energia słoneczna: Instalacja paneli słonecznych do zasilania ogrodzeń elektrycznych, pomp wodnych i innej infrastruktury zmniejsza zależność od nieodnawialnych źródeł energii.
  2. Biogaz i biomasa: Przekształcanie obornika bydlęcego poprzez fermentację beztlenową w biogaz oferuje odnawialne źródło energii i efektywnie zarządza odpadami.
  3. Energia wiatrowa: Na odpowiednich obszarach turbiny wiatrowe mogą służyć jako dodatkowe odnawialne źródło energii, przyczyniając się do ogólnego zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważona hodowla bydła obejmuje praktyczne strategie – intensywny wypas, ochronę bioróżnorodności, oszczędność wody, redukcję metanu i integrację energii odnawialnej. Ta zmiana w kierunku zrównoważonych praktyk oznacza nie tylko zdrowsze stada, ale także zaangażowanie w pielęgnowanie ziemi i minimalizowanie wpływu na środowisko. Przyjmując naukę i innowacje przy jednoczesnym poszanowaniu systemów naturalnych, hodowcy bydła kierują branżę w stronę bardziej odpowiedzialnej i regenerującej przyszłości.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Redaktor

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]