Społeczne aspekty konsumpcji mięsa wołowego

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024

Możesz jeszcze otrzymać prawie  do 700zł/opasa i/lub 1550zł/mamkę.

Powinieneś  SKORYGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP

Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!

Jeśli zaznaczysz QMP to masz czas na uzyskanie certyfikatu QMP przed końcem września 2024 r.

Ostatnia szansa. Zostało już tylko:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

W ostatnich latach nasiliła się dyskusja na temat zrównoważonych praktyk rolniczych, szczególnie w dziedzinie produkcji wołowiny. Dążenie do zrównoważonego rozwoju w tej branży przeplata względy etyczne i odpowiedzialność społeczną, oznaczając transformacyjne przejście od tradycyjnych metod do bardziej świadomych, zorientowanych na społeczność podejść.

Zdjęcie: Oskar Malm, żródło: link

Etyka a społeczna odpowiedzialność

U podstaw zrównoważonej produkcji wołowiny leży konieczność odniesienia się do kwestii etycznych. Tradycyjne metody hodowli wołowiny były często krytykowane za traktowanie zwierząt, wpływ na środowisko i praktyki pracy. Zrównoważona produkcja wołowiny stara się jednak pogodzić te obawy.

Względy etyczne znajdują odzwierciedlenie w systemach opartych na pastwiskach, które priorytetowo traktują dobrostan zwierząt. Systemy te pozwalają bydłu swobodnie wypasać się na otwartych pastwiskach, promując naturalne zachowanie i zmniejszając stres. Ponadto regeneracyjne praktyki rolnicze, takie jak wypas rotacyjny, poprawiają zdrowie gleby, sekwestrują węgiel i minimalizują szkody dla środowiska, dostosowując zasady etyczne do zarządzania środowiskiem.

Dodatkowo, zapewnienie uczciwego wynagrodzenia, bezpiecznych warunków pracy i wspieranie kultury szacunku dla pracowników w branży to kluczowe aspekty etyczne zrównoważonej produkcji wołowiny. Nadając priorytet tym wymiarom etycznym, branża dąży do dostosowania oczekiwań konsumentów do odpowiedzialnych praktyk rolniczych.

Relacje między producentami mięsa a społecznościami lokalnymi

Dynamika pomiędzy producentami wołowiny a lokalnymi społecznościami odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rolnictwie. W przeszłości produkcja wołowiny na skalę przemysłową nadwyrężyła te relacje z powodu degradacji środowiska i zakłóceń społecznych.

I odwrotnie, zrównoważona produkcja wołowiny stawia na pierwszym miejscu zaangażowanie i współpracę z lokalnymi społecznościami. Mniejsi producenci często działają w obrębie tych społeczności lub w ich pobliżu, wspierając bezpośrednie relacje i kanały komunikacji. Ta bliskość pozwala im skutecznie rozwiązywać problemy społeczności, włączając lokalną wiedzę i tradycje do swoich praktyk.

Angażując zainteresowane strony w procesy decyzyjne, producenci zrównoważonej wołowiny budują zaufanie i współpracę. Co więcej, wspieranie lokalnych gospodarek poprzez tworzenie miejsc pracy, zaopatrywanie się w pobliskich firmach i zachowanie dziedzictwa kulturowego wzmacnia tkankę społeczną. Wysiłki te sprzyjają poczuciu współodpowiedzialności, umożliwiając społecznościom aktywne uczestnictwo w zrównoważonej produkcji wołowiny i czerpanie z niej korzyści.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Redaktor

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]