BovINE – Beef Innovation Network Europe 

utworzone przez | cze 30, 2022

BovINE zrzesza konsorcjum 18 organizacji z 10 krajów europejskich. W skład tego zróżnicowanego konsorcjum wchodzą organizacje badawcze, stowarzyszenia rolników i ras, organizacje non-profit oraz MŚP. Każdy z partnerów pełni w projekcie określoną rolę. Na tej stronie można znaleźć informacje odnoszące się bezpośrednio do danego kraju. 

Tematy priorytetowe na rok 2022 

Obecnie określono i potwierdzono osiem nowych tematów priorytetowych na trzeci rok realizacji projektu. Tematy te zostały określone przez cztery Techniczne Grupy Robocze BovINE w wyniku serii spotkań i dyskusji z rolnikami, ich doradcami oraz wspierającymi ich sieciami rolniczymi na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

  1. Odporność społeczno-ekonomiczna 3.5 – Metody zapewniające bardziej sprawiedliwy podział ceny końcowej w łańcuchu dostaw/żywnościowym 
  1. Odporność społeczno-ekonomiczna 3.6 – Wykorzystanie alternatywnych pasz w celu obniżenia wysokich kosztów surowców do produkcji pasz 
  1. Zdrowie i dobrostan zwierząt 4.5 – Kontrola zdrowia młodych zwierząt w gospodarstwie przed sprzedażą/zakupem, w tym stan szczepień 
  1. Zdrowie i dobrostan zwierząt 4.6 – Szkolenie w zakresie dobrostanu zwierząt dla podmiotów/rolników (obsługi, przewoźników i ubojni) oraz bezstresowych systemów napędowych podczas ważenia i transportu bydła mięsnego 
  1. Wydajność produkcji i jakość mięsa 5.5 – Narzędzia do oceny jakości tuszy i mięsa przed i w ubojni 
  1. Wydajność produkcji i jakość mięsa 5.6 – Strategie stosowane w gospodarstwie w celu zwiększenia/poprawy marmurkowatości/twardości/barwy mięsa wołowego 
  1. Zrównoważony rozwój środowiska 6.5 – Narzędzia do obliczania i poprawy zrównoważenia środowiskowego w gospodarstwach prowadzących chów bydła mięsnego 
  1. Zrównoważony rozwój środowiska 6.6 – Metody zwiększania bioróżnorodności na fermach bydła mięsnego bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych 

BovINE podejmuje pilne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoją producenci wołowiny, skupiając hodowców, organizacje rolnicze, doradców, naukowców i inne istotne podmioty w 10 państwach członkowskich, aby zniwelować lukę między badaniami naukowymi a innowacjami w Europie. 
 Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...