Stosowanie antybiotyków u bydła. 

utworzone przez | cze 24, 2022

Strategia, którą jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny obejmuje między innymi leczenie zwierząt. Celem w tym aspekcie jest zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs) a także zastosowanie antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.    

Nadmierne zużycie antybiotyków można ograniczyć poprzez ich stosowania w profilaktyce. Stosować antybiotyki tylko w leczeniu ostrych przypadków zapalenia wymienia. Stany podkliniczne można wyleczyć tylko lekami przeciwzapalnymi i wspomagającymi. 

Jak ograniczyć stosowanie antybiotyków u bydła? Poprzez profilaktykę. Kluczowe znaczenie ma dobra bioasekuracja i kontrola zakażeń. Zdrowe krowy to łatwiejsza obsługa i szybsze wykonywanie czynności przez pracowników. To lepszy dobrostan, szybsze przyrosty, co przekłada się na większą ilość mleka. Poprawia to ekonomikę stada i ogranicza zużycie antybiotyków u bydła. 

Ostatecznie im większy wkład hodowca włoży w dobre żywienie zwierząt i zarządzanie stadem, tym bardziej możliwe jest ograniczenie zużycia antybiotyków. 

ŹRÓDŁO: PROJEKTAGRAR

Finansowane z Funduszu Promocji Bydła Mięsnego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...