Dobrostan zwierząt. 

utworzone przez | sty 26, 2022

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. 

Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt jest elementem kreującym nie tylko postawy społeczne, ale również działania organizacyjne i hodowlane w stadach bydła. 

W przypadku bydła istnieje 5 praktycznych wskaźników mówiących nam o poziomie dobrostanu. Są to: 

 • dobry stan zdrowia, 
 • prawidłowy wzrost i rozwój, 
 • dobra płodność, 
 • wysoka produkcyjność, 
 • wolność do przejawiania naturalnych zachowań, w tym swoboda ruchu, kontakty socjalne w stadzie etc. 

Wsparcie finansowe w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt, natomiast nie uwzględnia zwrotu kosztów inwestycyjnych. 

Pakiet 2. Dobrostan krów: 

 • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne bez uwięzi przez minimum 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Stawka płatności do krowy mlecznej – 185 zł/szt. rocznie. 

 • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim (utrzymanie wolnostanowiskowe) powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Stawka płatności do krowy mlecznej  – 595 zł/szt. rocznie. 

 • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg: (i) wypas przez minimum 140 dni w sezonie wegetacyjnym oraz  (ii) dostęp do środowiska zewnętrznego poza sezonem wegetacyjnym na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym. Stawka płatności do krowy mamki – 329 zł/szt. rocznie. 

Kryteria oceny dobrostanu bydła: 

 • Zachowanie. 
 • Zdrowie. 
 • Wskaźniki śmiertelności i brakowania. 
 • Zmiany masy ciała, kondycji ciała i wydajności mleka. 
 • Wskaźniki rozrodu. 
 • Stan ogólny i fizyczny. 
 • Procedury zootechniczno-weterynaryjne. 

Wskaźnikami problemów mogą być: 

 • zakażenie po zabiegu, obrzęk i zachowanie bólowe, 
 • zmniejszone spożycie paszy i wody, 
 • kondycję ciała i utratę wagi po zabiegu, 
 • zachorowalność i śmiertelność. 

Jaki opracowaliśmy zakres prac w celu dbania o zdrowie i dobrostan zwierząt?  

Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku).  

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.  

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.  

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

ŹRÓDŁO: GOV,ASAP, PZPBM 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...

Zadania PZPBM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8...

Strefa Eksperta

Tworzymy elitarną grupę ekspertów pochodzących z rożnych środowisk, celem podniesienia ich kompetencji z zakresu szeroko pojętej produkcji żywca wołowego....

Quality Meat Program  

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia...

Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch...