Dobrostan zwierząt. 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

NIE PÓŹNIEJ niż 26 lipca 2024

Możesz jeszcze otrzymać prawie  do 700zł/opasa i/lub 1550zł/mamkę.

Powinieneś  SKORYGOWAĆ wniosek do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie.
Zaznacz eko-schemat Dobrostan zwierząt –> Utrzymanie zgodnie z wymogami QMP

Każdy dzień zwłoki to 1% potrącenia!

Jeśli zaznaczysz QMP to masz czas na uzyskanie certyfikatu QMP przed końcem września 2024 r.

Ostatnia szansa. Zostało już tylko:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. 

Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt jest elementem kreującym nie tylko postawy społeczne, ale również działania organizacyjne i hodowlane w stadach bydła. 

W przypadku bydła istnieje 5 praktycznych wskaźników mówiących nam o poziomie dobrostanu. Są to: 

 • dobry stan zdrowia, 
 • prawidłowy wzrost i rozwój, 
 • dobra płodność, 
 • wysoka produkcyjność, 
 • wolność do przejawiania naturalnych zachowań, w tym swoboda ruchu, kontakty socjalne w stadzie etc. 

Wsparcie finansowe w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt, natomiast nie uwzględnia zwrotu kosztów inwestycyjnych. 

Pakiet 2. Dobrostan krów: 

 • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne bez uwięzi przez minimum 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Stawka płatności do krowy mlecznej – 185 zł/szt. rocznie. 

 • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim (utrzymanie wolnostanowiskowe) powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Stawka płatności do krowy mlecznej  – 595 zł/szt. rocznie. 

 • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg: (i) wypas przez minimum 140 dni w sezonie wegetacyjnym oraz  (ii) dostęp do środowiska zewnętrznego poza sezonem wegetacyjnym na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym. Stawka płatności do krowy mamki – 329 zł/szt. rocznie. 

Kryteria oceny dobrostanu bydła: 

 • Zachowanie. 
 • Zdrowie. 
 • Wskaźniki śmiertelności i brakowania. 
 • Zmiany masy ciała, kondycji ciała i wydajności mleka. 
 • Wskaźniki rozrodu. 
 • Stan ogólny i fizyczny. 
 • Procedury zootechniczno-weterynaryjne. 

Wskaźnikami problemów mogą być: 

 • zakażenie po zabiegu, obrzęk i zachowanie bólowe, 
 • zmniejszone spożycie paszy i wody, 
 • kondycję ciała i utratę wagi po zabiegu, 
 • zachorowalność i śmiertelność. 

Jaki opracowaliśmy zakres prac w celu dbania o zdrowie i dobrostan zwierząt?  

Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku).  

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.  

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.  

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

ŹRÓDŁO: GOV,ASAP, PZPBM 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/#jednostki

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Zachęcamy do zapoznania się z Prezentacją (zawierającą uaktualnione treści):Ekoschemat Dobrostan zwierząt – System QMP korzyści dla rolników Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth […]