Dobrostan zwierząt. 

utworzone przez | sty 26, 2022

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. 

Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt jest elementem kreującym nie tylko postawy społeczne, ale również działania organizacyjne i hodowlane w stadach bydła. 

W przypadku bydła istnieje 5 praktycznych wskaźników mówiących nam o poziomie dobrostanu. Są to: 

 • dobry stan zdrowia, 
 • prawidłowy wzrost i rozwój, 
 • dobra płodność, 
 • wysoka produkcyjność, 
 • wolność do przejawiania naturalnych zachowań, w tym swoboda ruchu, kontakty socjalne w stadzie etc. 

Wsparcie finansowe w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt, natomiast nie uwzględnia zwrotu kosztów inwestycyjnych. 

Pakiet 2. Dobrostan krów: 

 • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne bez uwięzi przez minimum 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Stawka płatności do krowy mlecznej – 185 zł/szt. rocznie. 

 • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim (utrzymanie wolnostanowiskowe) powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Stawka płatności do krowy mlecznej  – 595 zł/szt. rocznie. 

 • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek 

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg: (i) wypas przez minimum 140 dni w sezonie wegetacyjnym oraz  (ii) dostęp do środowiska zewnętrznego poza sezonem wegetacyjnym na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym. Stawka płatności do krowy mamki – 329 zł/szt. rocznie. 

Kryteria oceny dobrostanu bydła: 

 • Zachowanie. 
 • Zdrowie. 
 • Wskaźniki śmiertelności i brakowania. 
 • Zmiany masy ciała, kondycji ciała i wydajności mleka. 
 • Wskaźniki rozrodu. 
 • Stan ogólny i fizyczny. 
 • Procedury zootechniczno-weterynaryjne. 

Wskaźnikami problemów mogą być: 

 • zakażenie po zabiegu, obrzęk i zachowanie bólowe, 
 • zmniejszone spożycie paszy i wody, 
 • kondycję ciała i utratę wagi po zabiegu, 
 • zachorowalność i śmiertelność. 

Jaki opracowaliśmy zakres prac w celu dbania o zdrowie i dobrostan zwierząt?  

Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku).  

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.  

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.  

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

ŹRÓDŁO: GOV,ASAP, PZPBM 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...