Rasy bydła mięsnego na świecie

utworzone przez | sty 25, 2022

Rasy bydła typu użytkowego mięsnego można podzielić ze względu na ich wymagania: na rasy wymagające intensywnego żywienia (rasa Charolaise) i dobrych warunków utrzymania oraz rasy ekstensywne (rasa Angus), które dobrze wykorzystują pastwiska gorszej jakości, nie wymagając dużych ilości pasz treściwych i w praktyce mogą być utrzymywane cały rok poza oborą.


Bydło mięsne ma łagodny charakter i temperament, z reguły wcześnie dojrzewa. Posiada kształt tułowia zbliżony do prostokąta. Stosunkowo ciężka, krótka głowa jest osadzona na krótkiej, szerokiej szyi. Głębokość i szerokość klatki piersiowej jest prawie jednakowa na całej jej długości. Kłąb jest szeroki i równy. U krów wymię jest mniejsze I gorzej zbudowane niż wymię krów mlecznych.
Masa ciała bydła tego typu wynosi 450-1800 kg. Wydajność rzeźna – stosunek masy tuszy do masy ciała – wynosi 60-70%.

Bardzo ważnym zagadnieniem przy chowie bydła mięsnego jest wybór odpowiedniej rasy, najlepiej dostosowanej do istniejących uwarunkowań. Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim, zapotrzebowaniem rynku (łatwość zbytu, gust konsumentów), wymaganiami zwierząt i łatwością chowu przy minimalnych kosztach.

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...