Rasy bydła mięsnego na świecie

utworzone przez | sty 25, 2022

Rasy bydła typu użytkowego mięsnego można podzielić ze względu na ich wymagania: na rasy wymagające intensywnego żywienia (rasa Charolaise) i dobrych warunków utrzymania oraz rasy ekstensywne (rasa Angus), które dobrze wykorzystują pastwiska gorszej jakości, nie wymagając dużych ilości pasz treściwych i w praktyce mogą być utrzymywane cały rok poza oborą.


Bydło mięsne ma łagodny charakter i temperament, z reguły wcześnie dojrzewa. Posiada kształt tułowia zbliżony do prostokąta. Stosunkowo ciężka, krótka głowa jest osadzona na krótkiej, szerokiej szyi. Głębokość i szerokość klatki piersiowej jest prawie jednakowa na całej jej długości. Kłąb jest szeroki i równy. U krów wymię jest mniejsze I gorzej zbudowane niż wymię krów mlecznych.
Masa ciała bydła tego typu wynosi 450-1800 kg. Wydajność rzeźna – stosunek masy tuszy do masy ciała – wynosi 60-70%.

Bardzo ważnym zagadnieniem przy chowie bydła mięsnego jest wybór odpowiedniej rasy, najlepiej dostosowanej do istniejących uwarunkowań. Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim, zapotrzebowaniem rynku (łatwość zbytu, gust konsumentów), wymaganiami zwierząt i łatwością chowu przy minimalnych kosztach.

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP eCO2 sp. z o.o.

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: eCO2 sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z eCO2 sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: qmpsystem.eu

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]