Jakie są elementy dobrostanu bydła? 

utworzone przez | maj 21, 2022

Jednym z czterech głównych filarów zrównoważonej produkcji wołowiny jest dobrostan zwierząt.  

Jakie są elementy dobrostanu bydła? 

Bydło mięsne potrzebuje wolnego utrzymania, swobody poruszania się i przebywania w stadzie. Bydło mięsne utrzymywać w ściołowych pomieszczeniach wolnostanowiskowych. Ściółka daje komfort wypoczynku poprawia jakość odchodów (obornik zamiast gnojowicy), co ogranicza szkodliwe oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko. 

W pomieszczeniach dla stada mięsnego zaleca się wydzielenie lub przewidzenie wydzielenia następujących grup technologicznych (sektorów): 

  • Krowy w okresie porodowym powinny być tak usytuowane, aby krowy przebywające w nich miały kontakt wzrokowy ze stadem. 
  • Krowy mamki z cielętami. – W stadach dużych zaleca się podzielnie tej grupy na podgrupy po ok. 20 matek z cielętami w celu łatwiejszego dozoru zwierząt. 
  • Cielęta przy krowach – wydzielenie kojca lub kojcy grupowych dla cieląt (w zależności od potrzeb). 
  • Buhaj, buhaje – potrzebny jest kojec lub kojce dla rozpłodników zlokalizowany poza halą główną dla krów mamek z cielętami, a powierzchnia kojca nie może być mniejsza niż 10 m2. 
  • Izolatka – kojec do leczenia zwierząt ok. 9 m2 na sztukę. Dla większych stad przewiduje się stanowisko zabiegowe. 

Stały dostęp do wody – jedno poidło, najlepiej korytkowe, na 15 do 30 sztuk. W oborach zimnych i otwartych stosuje się poidła niezamarzające. Pobranie wody przez krowy mamki wynosi od 30 do 60 litrów na dobę, a przez cielęta do 20 litrów na dobę. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  
 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]

Alternatywne źródła białka w paszach dla bydła

Hodowla bydła od dawna związana jest z tradycyjnymi źródłami paszy, polegającymi głównie na zbożach i paszach na bazie soi, aby zaspokoić zapotrzebowanie tych zwierząt na białko. Jednak wraz z rosnącą troską o zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki, przemysł rolniczy zwraca obecnie uwagę na alternatywne źródła białka w paszach dla bydła. W tym artykule zagłębiamy […]