Jakie są elementy dobrostanu bydła? 

utworzone przez | maj 21, 2022

Jednym z czterech głównych filarów zrównoważonej produkcji wołowiny jest dobrostan zwierząt.  

Jakie są elementy dobrostanu bydła? 

Bydło mięsne potrzebuje wolnego utrzymania, swobody poruszania się i przebywania w stadzie. Bydło mięsne utrzymywać w ściołowych pomieszczeniach wolnostanowiskowych. Ściółka daje komfort wypoczynku poprawia jakość odchodów (obornik zamiast gnojowicy), co ogranicza szkodliwe oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko. 

W pomieszczeniach dla stada mięsnego zaleca się wydzielenie lub przewidzenie wydzielenia następujących grup technologicznych (sektorów): 

  • Krowy w okresie porodowym powinny być tak usytuowane, aby krowy przebywające w nich miały kontakt wzrokowy ze stadem. 
  • Krowy mamki z cielętami. – W stadach dużych zaleca się podzielnie tej grupy na podgrupy po ok. 20 matek z cielętami w celu łatwiejszego dozoru zwierząt. 
  • Cielęta przy krowach – wydzielenie kojca lub kojcy grupowych dla cieląt (w zależności od potrzeb). 
  • Buhaj, buhaje – potrzebny jest kojec lub kojce dla rozpłodników zlokalizowany poza halą główną dla krów mamek z cielętami, a powierzchnia kojca nie może być mniejsza niż 10 m2. 
  • Izolatka – kojec do leczenia zwierząt ok. 9 m2 na sztukę. Dla większych stad przewiduje się stanowisko zabiegowe. 

Stały dostęp do wody – jedno poidło, najlepiej korytkowe, na 15 do 30 sztuk. W oborach zimnych i otwartych stosuje się poidła niezamarzające. Pobranie wody przez krowy mamki wynosi od 30 do 60 litrów na dobę, a przez cielęta do 20 litrów na dobę. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  
 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...