4 FILARY ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI WOŁOWINY  

utworzone przez | maj 14, 2022

Model produkcji opera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest niskoemisyjna produkcja, zakładająca redukcję emisji gazów cieplarnianych. Drugi dotyczy leczenia zwierząt z czym wiąże się m.in. ograniczenie zużycia antybiotyków. Trzeci filar obejmuje wyzwania związane z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Czwarty zaś obszar to odporność ekonomiczna rolników. 

By zachować bezpieczeństwo w produkcji żywności prowadzona jest odpowiednia dokumentacja dotycząca:  

1.Charakteru i pochodzenia paszy otrzymywanej przez zwierzęta.  

2.Występowania chorób.  

3.Analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt.  

4.Wszelkich sprawozdań. 

Elementy zrównoważenia w hodowli: 

  • Odpowiednie zagospodarowanie pastwisk 
  • Cielęta powinny mieć swój wydzielony boks, z którego w nieskrępowany sposób mogą się przemieszczać do legowisk swoich matek. 
  • W okresie jesienno – zimowym, powinny przebywać w oborze. 
  • Osobne legowiska dla buhajów, których kontakt z krowami należy ograniczyć wyłącznie do krycia. 
  • Pasza wraz z wodą powinna być ustawiona w miejscach łatwo dostępnych dla zwierząt oraz uniemożliwiających zanieczyszczenie pożywienia ich odchodami. 

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to: 

  • dbałość o stan gleby 
  • stosowanie odpowiedniego nawożenia  
  • przestrzeganie zasad BHP w gospodarstwie rolnym 
  • dbałość o finanse gospodarstwa 

Dobrostan zwierząt to „pięć wolności”:  

wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia;  

wolność od urazów psychicznych i bólu;  

wolność od bólu, ran i chorób;  

wolność do wyrażania naturalnego zachowania;  

wolność od strachu i stresu. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...

Zadania PZPBM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8...

Strefa Eksperta

Tworzymy elitarną grupę ekspertów pochodzących z rożnych środowisk, celem podniesienia ich kompetencji z zakresu szeroko pojętej produkcji żywca wołowego....

Quality Meat Program  

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia...

Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch...

ŚWIATOWA PRODUKCJA MIĘSA

Jak wynika z raportu ,,Atlas Mięsa 2022’’ opublikowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju -...