4 FILARY ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI WOŁOWINY  

utworzone przez | maj 14, 2022

Model produkcji opera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest niskoemisyjna produkcja, zakładająca redukcję emisji gazów cieplarnianych. Drugi dotyczy leczenia zwierząt z czym wiąże się m.in. ograniczenie zużycia antybiotyków. Trzeci filar obejmuje wyzwania związane z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Czwarty zaś obszar to odporność ekonomiczna rolników. 

By zachować bezpieczeństwo w produkcji żywności prowadzona jest odpowiednia dokumentacja dotycząca:  

1.Charakteru i pochodzenia paszy otrzymywanej przez zwierzęta.  

2.Występowania chorób.  

3.Analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt.  

4.Wszelkich sprawozdań. 

Elementy zrównoważenia w hodowli: 

  • Odpowiednie zagospodarowanie pastwisk 
  • Cielęta powinny mieć swój wydzielony boks, z którego w nieskrępowany sposób mogą się przemieszczać do legowisk swoich matek. 
  • W okresie jesienno – zimowym, powinny przebywać w oborze. 
  • Osobne legowiska dla buhajów, których kontakt z krowami należy ograniczyć wyłącznie do krycia. 
  • Pasza wraz z wodą powinna być ustawiona w miejscach łatwo dostępnych dla zwierząt oraz uniemożliwiających zanieczyszczenie pożywienia ich odchodami. 

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to: 

  • dbałość o stan gleby 
  • stosowanie odpowiedniego nawożenia  
  • przestrzeganie zasad BHP w gospodarstwie rolnym 
  • dbałość o finanse gospodarstwa 

Dobrostan zwierząt to „pięć wolności”:  

wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia;  

wolność od urazów psychicznych i bólu;  

wolność od bólu, ran i chorób;  

wolność do wyrażania naturalnego zachowania;  

wolność od strachu i stresu. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...