Kształtowanie przyszłości zrównoważonego rozwoju europejskiej wołowiny 

utworzone przez | lis 26, 2021

ERBS jednoczy i koordynuje programy zrównoważonego rozwoju wokół wspólnego programu, aby zapewnić wymierny i pozytywny wpływ w łańcuchu wartości wołowiny. Działa  zgodnie z zasadami Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) i innymi ważnymi organizacjami międzynarodowymi. 

European Roundtable for Beef Sustainability (ERBS) to wielostronna platforma skupiająca się na zrównoważonym rozwoju wołowiny w regionie europejskim i we wszystkich aspektach łańcucha wartości, od pola do stołu. 

Wizja 

Wierzymy, że możemy osiągnąć świat, w którym wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny będą przyjazne dla środowiska, odpowiedzialne społecznie i opłacalne ekonomicznie. 

Misja 

Wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny są uznawane za dostarczanie wymiernych pozytywnych skutków i ciągłe doskonalenie w kierunku kluczowych priorytetów zrównoważonego rozwoju. 

ERBS uznaje i wzmacnia programy krajowe i lokalne. 

Europa ma zróżnicowane systemy produkcji i klimaty. Dlatego ERBS z zadowoleniem przyjmuje i wspiera interesariuszy w rozwijaniu własnego podejścia w sposób lokalny. Cel ERSB wykracza poza zgodność, aby zademonstrować ciągłe doskonalenie i pracować na rzecz wymiernych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Cztery obszary działań, które koncentrują się na ośmiu celach wynikowych w celu dostosowania wszystkich platform w krajach europejskich: 

  • Środowisko  
  • Leki dla zwierząt  
  • Zdrowie i dobrostan zwierząt  
  • Zarządzanie gospodarstwem  

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...