Kształtowanie przyszłości zrównoważonego rozwoju europejskiej wołowiny 

utworzone przez | lis 26, 2021

ERBS jednoczy i koordynuje programy zrównoważonego rozwoju wokół wspólnego programu, aby zapewnić wymierny i pozytywny wpływ w łańcuchu wartości wołowiny. Działa  zgodnie z zasadami Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) i innymi ważnymi organizacjami międzynarodowymi. 

European Roundtable for Beef Sustainability (ERBS) to wielostronna platforma skupiająca się na zrównoważonym rozwoju wołowiny w regionie europejskim i we wszystkich aspektach łańcucha wartości, od pola do stołu. 

Wizja 

Wierzymy, że możemy osiągnąć świat, w którym wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny będą przyjazne dla środowiska, odpowiedzialne społecznie i opłacalne ekonomicznie. 

Misja 

Wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny są uznawane za dostarczanie wymiernych pozytywnych skutków i ciągłe doskonalenie w kierunku kluczowych priorytetów zrównoważonego rozwoju. 

ERBS uznaje i wzmacnia programy krajowe i lokalne. 

Europa ma zróżnicowane systemy produkcji i klimaty. Dlatego ERBS z zadowoleniem przyjmuje i wspiera interesariuszy w rozwijaniu własnego podejścia w sposób lokalny. Cel ERSB wykracza poza zgodność, aby zademonstrować ciągłe doskonalenie i pracować na rzecz wymiernych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Cztery obszary działań, które koncentrują się na ośmiu celach wynikowych w celu dostosowania wszystkich platform w krajach europejskich: 

  • Środowisko  
  • Leki dla zwierząt  
  • Zdrowie i dobrostan zwierząt  
  • Zarządzanie gospodarstwem  

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...