Wskaźniki dobrostanu bydła

utworzone przez | lis 18, 2021

Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt jest elementem kreującym nie tylko postawy społeczne, ale również działania organizacyjne i hodowlane w stadach bydła. W przyszłości w dalszym ciągu będą konieczne dalsze działanie edukacyjne obejmujące hodowców, lekarzy weterynarii, pracowników przemysłu paszowego i mleczarskiego oraz konsumentów. Prace powinny skupiać się na oczekiwaniach hodowców bydła, w tym pod względem nowych praktyk i rozwiązań.

W przypadku bydła istnieje 5 praktycznych wskaźników mówiących nam o poziomie dobrostanu. Są to:

 • dobry stan zdrowia,
 • prawidłowy wzrost i rozwój,
 • dobra płodność,
 • wysoka produkcyjność,
 • wolność do przejawiania naturalnych zachowań, w tym swoboda ruchu, kontakty socjalne w stadzie etc.

Do najważniejszych czynników ryzyka pogorszenia dobrostanu cieląt można zaliczyć:

 1. brak nadzoru podczas porodów i brak pomocy przy porodzie,
 2. brak oceny żywotności noworodków i dezynfekcji pępowiny,
 3. zbyt późne podawanie pierwszej siary, brak oceny jej jakości oraz brak oceny transferu odporności biernej,
 4. podawanie mleka „odpadowego” lub niezapewnianie odpowiedniej ilości mleka (żywienie restrykcyjne),
 5. dekornizacja (w tym niestosowanie środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych) i usuwanie nadliczbowych strzyków w zbyt późnym wieku,
 6. zbyt wczesne odsadzanie i niekontrolowanie pobrania paszy starterowej przy odsadzeniu cieląt,
 7. długotrwałe utrzymywanie cieląt pojedynczo lub inne złe warunki środowiskowe.

Kryteria oceny dobrostanu bydła

 • Zachowanie.
 • Zdrowie.
 • Wskaźniki śmiertelności i brakowania.
 • Zmiany masy ciała, kondycji ciała i wydajności mleka.
 • Wskaźniki rozrodu.
 • Stan ogólny i fizyczny.
 • Procedury zootechniczno-weterynaryjne.

Wskaźnikami problemów mogą być:

 • zakażenie po zabiegu, obrzęk i zachowanie bólowe,
 • zmniejszone spożycie paszy i wody,
 • kondycję ciała i utratę wagi po zabiegu,
 • zachorowalność i śmiertelność.

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WOŁOWEGO

ŹRÓDŁO: ASAP

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...