Rasy Bydła Mięsnego

utworzone przez | sty 9, 2022

Największą popularnością cieszą się rasy limousine, charolaise, hereford, angus w dwóch odmianach barwnych: angus czerwony i angus czarny oraz simental. Stanowią one 96,2% ogólnego pogłowia krów ras mięsnych.
Charolaise
Uznawana za jedną z najlepszych ras bydła mięsnego. Jest to największa pod względem kalibru i masy ciała francuska rasa mięsna. Została wyhodowana w centralnej Francji, w regionie Saone et Loire, a wywodzi się bezpośrednio od bydła roboczego z okolic Charollais.
Wagyu
Współczesne bydło wagyu pochodzi od lokalnych ras azjatyckich z niewielką domieszką krwi ras europejskich i amerykańskich. Przez wiele stuleci selekcja tej rasy przebiegała przede wszystkim w kierunku użyteczności do pracy, jako wszechstronnych zwierząt pociągowych i jucznych wykorzystywanych również do prac polowych.
Uckermärker
Rasa uckermärker pochodzi z rejonu Uckermärk w północno-wschodnich Niemczech, powstała na początku lat 70-tych w wyniku krzyżowania krów rasy simentaler mięsny z buhajami rasy charolaise jako „genotyp 67”. Charakteryzuje się ona dobrym przystosowaniem do chowu ekstensywnego, odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe, doskonała budowa kończyn i racic pozwala na długotrwałe przemieszczanie się.
Simentaler
Rasa simentaler swój rodowód bierze ze Szwajcarii. Warunki klimatyczne oraz ukształtowanie terenu i użytkowanie robocze wpłynęły na jej zdrowie i łatwość aklimatyzowania się w różnych warunkach środowiskowych. Jest jedną z ras najliczniej reprezentowanych na świecie.
Galloway
Bydło rasy galloway ma łagodny temperament i duże zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków środowiskowych; dobrze znosi trudne warunki bytowania i niedobór pasz, może być utrzymywane przez cały rok na wolnym powietrzu.
Belgijska Biało-Błękitna
Masa ciała buhajów wynosi 1100-1200 kg, przy wysokości w kłębie 150 cm, krów zaś w granicach 700-900 kg i wzroście wynoszącym 138-145 cm. Cechą charakterystyczną budowy ciała jest wybitne umięśnienie z wyraźnie zaznaczoną hipertrofią mięśni. Szczególnie dobrze rozwinięta jest partia karku i grzbietu oraz zadnia część z cechą podwójnej pośladkowości (co ma pewien wpływ na trudność porodów).
Hereford
Jest uważana za najbardziej rozpowszechnioną na świecie rasę bydła mięsnego. Pochodzi z hrabstwa Hereford w zachodniej Anglii, gdzie przed rokiem 1700 znana była pod nazwą Hereford-shire. Utworzono ją w wyniku krzyżowania lokalnego ciężkiego czerwonego bydła roboczego z białogłowym bydłem sprowadzonym z Flandrii.
Highland „Szkockie bydło górskie” (HI)
Pierwsze wzmianki o tej rasie można znaleźć w XII-wiecznych źródłach pisanych, zaś archeologiczne dowody jej istnienia pochodzą już z VI wieku, co czyni ją jedną z najstarszych w nowożytnej historii zarejestrowanych ras bydła. W roku 1884 powstał pierwszy związek hodowlany – Związek Hodowców Szkockiego Bydła Górskiego, a rok później założono księgę zarodową tej rasy.
Limousine
Ojczyzną rasy są centralne regiony Francji: Limousin i Marche, o surowym klimacie i skalistym podłożu. Te trudne warunki środowiskowe wpłynęły niewątpliwie na takie cechy dzisiejszych zwierząt jak: zdrowie, kondycja, zdolności adaptacyjne. Limousine – zwierzęta masywne i silne – były przez długi czas użytkowane jako siła pociągowa, a pod koniec okresu użytkowania opasane i przeznaczane na rzeź. Uzyskiwane od nich mięso odznaczało się wybitną jakością.
Piemontese
Surowy klimat w połączeniu z genotypem (dolew krwi zebu pakistańskiego) spowodował wytworzenie rasy bydła bardzo wytrzymałego, dobrze przystosowanego do zróżnicowanych warunków żywienia i utrzymania. Pierwszą księgę hodowlaną założono w roku 1887, a konsolidacja rasy i praca hodowlana zmierzająca do doskonalenia cech mięsności rozpoczęła się po roku 1920.
Angus
Zwierzęta mają małą głowę, krótką szyję, dobrze umięśnioną część piersiową i grzbiet, szeroki i głęboki tułów w kształcie regularnego prostokąta osadzony na krótkich nogach, drobną kość i jedwabistą sierść. Krowy ważą 550-600 kg i mają wysokość w kłębie ok. 125 cm. Buhaje hodowlane osiągają masę ciała w granicach ok. 900 kg i wysokość w kłębie ok. 130 cm. Cechą charakterystyczną rasy jest bezrożność oraz jednolite czarne lub czerwone umaszczenie.

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WOŁOWEGO
ŹRÓDŁO: MEDIA, BYDŁO.COM

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...