Rolnictwo zrównoważone.

utworzone przez | gru 30, 2021

Czy rolnictwo zrównoważone może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? 

Rolnictwo nazywamy zrównoważonym, gdy spełnia ono trzy cele:  

  • Cel ekonomiczny 
  • Cel środowiskowy 
  • Cel społeczny 

W nowych wymogach EZŁ mocno osadzona jest kwestia rolnictwa ekologicznego.  

,,My jako stowarzyszenie postulowaliśmy o to, aby rolnictwo zrównoważone zostało bardziej wyeksponowane w planie strategicznym. Te wszystkie propozycje, które się w nim znajdują, ekoschematy, poza tym dotyczącym ekologii, wpisują się w ideę rolnictwa zrównoważonego’’ – mówiła podczas konferencji Małgorzata Bojańczyk. 

Zasady rolnictwa zrównoważonego, opierają się na trzech celach.  

– Musi być zachowany cel ekonomiczny, czyli długoterminowa opłacalność rolnictwa. Bo rolnik też się zawsze pyta co ja z tego będą miał. Cel środowiskowy i cel społecznej akceptacji rolnictwa. 

Czy rolnictwo zrównoważone ma szansę rozwoju? 

,,Rolnictwo zrównoważone jest kompromisem pomiędzy rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym. Bierze co najlepsze z rolnictwa ekologicznego, czyli ochronę środowiska. Z konwencjonalnego rozsądek’’ – Małgorzata Bojańczyk. 
 

Zdaniem dyrektor ASAP ta działalność kalkuluje się też ekonomicznie dla rolnika. 

,,Wielu rolników już stosuje zasady związane z rolnictwem zrównoważonym. My jako stowarzyszenie pragniemy upowszechnić tę wiedzę’’– powiedział Małgorzata Bojańczyk. 

Jak rozpoznać gospodarstwo zrównoważone? 

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to: 

  • dbałość o stan gleby i poprawa jej produktywności: zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, zróżnicowane zmianowanie 
  • stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego; – przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej 
  • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych 
  • rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi 
  • przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym 
  • dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa. 

Wysoka jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne mięsa uzyskane w procesie produkcji, a w szczególności: 

Dobór odpowiednich ras bydła: 
mieszańce mięsne (MM) 
bydło ras mięsnych: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM) 

Wyższy dobrostan zwierząt: obory wolnowybiegowe, bezuwięziowe, systemy grupowe, ubój humanitarny. 

 
Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Z wykorzystaniem informacji, źródło: ASAP, FARMER, QMP  

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...