Rolnictwo zrównoważone.

utworzone przez | gru 30, 2021

Czy rolnictwo zrównoważone może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? 

Rolnictwo nazywamy zrównoważonym, gdy spełnia ono trzy cele:  

  • Cel ekonomiczny 
  • Cel środowiskowy 
  • Cel społeczny 

W nowych wymogach EZŁ mocno osadzona jest kwestia rolnictwa ekologicznego.  

,,My jako stowarzyszenie postulowaliśmy o to, aby rolnictwo zrównoważone zostało bardziej wyeksponowane w planie strategicznym. Te wszystkie propozycje, które się w nim znajdują, ekoschematy, poza tym dotyczącym ekologii, wpisują się w ideę rolnictwa zrównoważonego’’ – mówiła podczas konferencji Małgorzata Bojańczyk. 

Zasady rolnictwa zrównoważonego, opierają się na trzech celach.  

– Musi być zachowany cel ekonomiczny, czyli długoterminowa opłacalność rolnictwa. Bo rolnik też się zawsze pyta co ja z tego będą miał. Cel środowiskowy i cel społecznej akceptacji rolnictwa. 

Czy rolnictwo zrównoważone ma szansę rozwoju? 

,,Rolnictwo zrównoważone jest kompromisem pomiędzy rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym. Bierze co najlepsze z rolnictwa ekologicznego, czyli ochronę środowiska. Z konwencjonalnego rozsądek’’ – Małgorzata Bojańczyk. 
 

Zdaniem dyrektor ASAP ta działalność kalkuluje się też ekonomicznie dla rolnika. 

,,Wielu rolników już stosuje zasady związane z rolnictwem zrównoważonym. My jako stowarzyszenie pragniemy upowszechnić tę wiedzę’’– powiedział Małgorzata Bojańczyk. 

Jak rozpoznać gospodarstwo zrównoważone? 

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to: 

  • dbałość o stan gleby i poprawa jej produktywności: zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, zróżnicowane zmianowanie 
  • stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego; – przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej 
  • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych 
  • rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi 
  • przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym 
  • dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa. 

Wysoka jakość wołowiny wytworzonej w ramach Systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne mięsa uzyskane w procesie produkcji, a w szczególności: 

Dobór odpowiednich ras bydła: 
mieszańce mięsne (MM) 
bydło ras mięsnych: Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM) 

Wyższy dobrostan zwierząt: obory wolnowybiegowe, bezuwięziowe, systemy grupowe, ubój humanitarny. 

 
Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Z wykorzystaniem informacji, źródło: ASAP, FARMER, QMP  

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP eCO2 sp. z o.o.

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: eCO2 sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z eCO2 sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: qmpsystem.eu

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]