System Gwarancji Zrównoważonej Wołowiny

utworzone przez | paź 17, 2021

System Gwarancji Zrównoważonej Wołowiny został opracowany w odpowiedzi na wymagania rynku. Nabywcy produktów mięsnych coraz częściej potrzebują dowodu, że mięso jest produkowane w sposób zrównoważony w gospodarstwach, które są certyfikowanymi członkami akredytowanego programu zapewniania jakości, który opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Zgodnie z badaniem Unii Europejskiej (UE) hodowle wołowiny już teraz produkują mięso w sposób zrównoważony.

Główne cele Programu Zrównoważonej Wołowiny to:

Aby zademonstrować klientom, że wysokiej jakości wołowina jest produkowana w sposób zrównoważony w ramach akredytowanego programu;
Zapewnienie jednolitego mechanizmu rejestrowania i monitorowania: 
- kryteriów zapewnienia jakości, oraz 
- kryteriów zrównoważonego rozwoju dla hodowli bydła
Określić kryteria najlepszych praktyk w hodowli wołowiny oraz zapewnienie stałego sposobu demonstrowania najlepszych praktyk na poziomie rolników.

Zrównoważone rolnictwo definiuje się jako „produktywną, konkurencyjną i wydajną produkcję bezpiecznych produktów rolnych, przy jednoczesnej ochronie i poprawie środowiska naturalnego oraz warunków społeczno-ekonomicznych rolników i społeczności lokalnych, a także przy ochronie zdrowia i dobrostanu wszystkich gatunków hodowlanych”. 
Zrównoważona produkcja oznacza zatem, że nie tylko gospodarstwa powinny funkcjonować wydajnie, ale że producenci powinni również dążyć do przekazywania ziemi i zasobów następnym pokoleniom w równie dobrym (a nawet lepszym) stanie, niż je odziedziczyli. 
W sektorze mięsnym wiodący międzynarodowi klienci poszukują dostawców, którzy są wiarygodni w zrównoważonej produkcji. W celu utrzymania i rozwoju długotrwałych relacji biznesowych z tymi klientami wymagane są inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
(w obszarach takich jak minimalizacja emisji gazów cieplarnianych, ochrona wody, dobre gospodarowanie glebą, poprawa bioróżnorodności, poprawa wyników społecznych i gospodarczych) w celu wykazania zrównoważonego rozwoju wyniki gospodarstw na podstawie niezależnie uzyskanych danych. 
Zgodnie z SBLAS dane są gromadzone ze wszystkich dostępnych źródeł odnoszących się do wydajności gospodarstwa (sprzedaż żywych zwierząt, ubój, nakłady na gospodarstwo itp.). Informacje te są następnie łączone w bazie danych Bord Bia z dodatkowymi danymi zebranymi przez audytora farmy Bord Bia podczas audytu. Obliczenia są wykonywane na tej bazie danych przy użyciu połączonych danych zgodnie z akredytowanym modelem śladu węglowego Bord Bia. Obliczenia te dostarczają śladu węglowego wyprodukowanego mięsa. Jest to kluczowy wskaźnik trwałości gospodarstwa.
Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...

Zadania PZPBM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8...

Strefa Eksperta

Tworzymy elitarną grupę ekspertów pochodzących z rożnych środowisk, celem podniesienia ich kompetencji z zakresu szeroko pojętej produkcji żywca wołowego....

Quality Meat Program  

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia...

Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch...