System Gwarancji Zrównoważonej Wołowiny

utworzone przez | paź 17, 2021

System Gwarancji Zrównoważonej Wołowiny został opracowany w odpowiedzi na wymagania rynku. Nabywcy produktów mięsnych coraz częściej potrzebują dowodu, że mięso jest produkowane w sposób zrównoważony w gospodarstwach, które są certyfikowanymi członkami akredytowanego programu zapewniania jakości, który opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Zgodnie z badaniem Unii Europejskiej (UE) hodowle wołowiny już teraz produkują mięso w sposób zrównoważony.

Główne cele Programu Zrównoważonej Wołowiny to:

Aby zademonstrować klientom, że wysokiej jakości wołowina jest produkowana w sposób zrównoważony w ramach akredytowanego programu;
Zapewnienie jednolitego mechanizmu rejestrowania i monitorowania: 
- kryteriów zapewnienia jakości, oraz 
- kryteriów zrównoważonego rozwoju dla hodowli bydła
Określić kryteria najlepszych praktyk w hodowli wołowiny oraz zapewnienie stałego sposobu demonstrowania najlepszych praktyk na poziomie rolników.

Zrównoważone rolnictwo definiuje się jako „produktywną, konkurencyjną i wydajną produkcję bezpiecznych produktów rolnych, przy jednoczesnej ochronie i poprawie środowiska naturalnego oraz warunków społeczno-ekonomicznych rolników i społeczności lokalnych, a także przy ochronie zdrowia i dobrostanu wszystkich gatunków hodowlanych”. 
Zrównoważona produkcja oznacza zatem, że nie tylko gospodarstwa powinny funkcjonować wydajnie, ale że producenci powinni również dążyć do przekazywania ziemi i zasobów następnym pokoleniom w równie dobrym (a nawet lepszym) stanie, niż je odziedziczyli. 
W sektorze mięsnym wiodący międzynarodowi klienci poszukują dostawców, którzy są wiarygodni w zrównoważonej produkcji. W celu utrzymania i rozwoju długotrwałych relacji biznesowych z tymi klientami wymagane są inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
(w obszarach takich jak minimalizacja emisji gazów cieplarnianych, ochrona wody, dobre gospodarowanie glebą, poprawa bioróżnorodności, poprawa wyników społecznych i gospodarczych) w celu wykazania zrównoważonego rozwoju wyniki gospodarstw na podstawie niezależnie uzyskanych danych. 
Zgodnie z SBLAS dane są gromadzone ze wszystkich dostępnych źródeł odnoszących się do wydajności gospodarstwa (sprzedaż żywych zwierząt, ubój, nakłady na gospodarstwo itp.). Informacje te są następnie łączone w bazie danych Bord Bia z dodatkowymi danymi zebranymi przez audytora farmy Bord Bia podczas audytu. Obliczenia są wykonywane na tej bazie danych przy użyciu połączonych danych zgodnie z akredytowanym modelem śladu węglowego Bord Bia. Obliczenia te dostarczają śladu węglowego wyprodukowanego mięsa. Jest to kluczowy wskaźnik trwałości gospodarstwa.
Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...