Rolnictwo zrównoważone, ekologiczne i konwencjonalne

utworzone przez | paź 10, 2021

Rolnictwo zrównoważone jest mylone z rolnictwem ekologicznym. Te dwa pojęcia nie są tożsame. Warto wiedzieć, czym się różnią i jakie mają praktyczne zastosowania w produkcji rolniczej. 

Czym różni się rolnictwo zrównoważone od ekologicznego? 
Jednym z trzech podstawowych filarów rolnictwa zrównoważonego, obok aspektu społecznego i ekonomicznego, jest ochrona środowiska naturalnego. To, co łączy rolnictwo zrównoważone i ekologiczne, to nastawienie na ochronę gleby, wody i powietrza przed zniszczeniem oraz troska o pozostałe zasoby środowiska naturalnego. Różni je natomiast podejście do środków produkcji rolniczej, gdyż rolnictwo ekologiczne opiera się na całkowitej rezygnacji z chemicznych środków ochrony roślin i tzw. „sztucznego” nawożenia. 

Czym jest rolnictwo konwencjonalne (masowe)? 
To model rolnictwa ukierunkowany na krótkoterminową maksymalizację zysku, który osiąga się dzięki dużej wydajności roślin i zwierząt, z intensywnym wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków produkcji rolniczej. 

Jak rozpoznać gospodarstwo zrównoważone? 
Jednym z podstawowych narzędzi umożliwiającym rolnikom i firmom z łańcucha żywnościowego identyfikację pochodzenia żywności z upraw zrównoważonych jest certyfikacja. Staje się ona coraz bardzie popularna, a w niektórych sytuacjach niezbędna do dalszego rozwoju gospodarstwa i sprzedaży płodów rolnych na rynku. Rynek żywności zdecydowanie stawia na jakość produktów oraz bezpieczeństwo ich wytwarzania. Obydwa aspekty mogą być potwierdzone poprzez certyfikację produkcji rolniczej, która ocenia zrównoważony rozwój oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Standardy dostępne na rynku służą także poprawie wydajności procesu produkcyjnego oraz, co bardzo ważne, ochronie zasobów naturalnych, które są wykorzystywane w tym procesie. 
 

Jak rozpoznać żywność z upraw zrównoważonych w sklepie? 
W tej chwili brak jest jednego wspólnego oznakowania żywności z upraw zrównoważonych, jak ma to np. miejsce w przypadku żywności ekologicznej. Niemniej jednak warto zwracać uwagę na opakowania produktów, gdyż zdarza się, że producenci zawierają tam informacje o pochodzeniu żywności właśnie z upraw zrównoważonych. Mocno rekomendujemy producentom żywności zwiększanie takiego oznakowania produktów, aby ułatwić konsumentom ich identyfikację. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

ŹRÓDŁO: ASAP

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...