Zagraniczne rynki zbytu polskiej wołowiny produkowanej w sposób zrównoważony.

utworzone przez | lip 7, 2021

Wejście Polski do Unii Europejskiej zmieniło warunki handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi, w tym także żywymi zwierzętami, mięsem i przetworami mięsnymi. Brak ceł powoduje, że rynki innych państw członkowskich są łatwiej dostępne dla polskich producentów. Jednocześnie producenci z innych krajów UE mogą konkurować na rynku polskim.  

Wołowina jest produktem strategicznym preferowanym głównie ze względu na swoje walory zdrowotne. Mięso wołowe w Polsce jest wykorzystywane przede wszystkim jako mięso kulinarne, dlatego też surowiec powinien być pozyskiwany z bydła o odpowiedniej wartości rzeźnej. Produkcja wołowiny w Polsce jest silnie powiązana z produkcją mleka, dlatego klientowi proponuje się przeważnie wołowinę pochodzącą z krów wyselekcjonowanych z mlecznego użytkowania. 

Głównym rynkiem zbytu dla polskiej wołowiny od lat są kraje UE, gdzie w 2016 r. trafiło ok. 87% wolumenu eksportu mięsa wołowego nieprzetworzonego. Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynkach unijnych. Dodatkowo sprzedaż zagraniczna stymulowana jest przez większą konsumpcję tego mięsa na rynkach UE. Obserwuje się jednak postępującą dywersyfikację rynków zbytu. Zyskują na znaczeniu nowi odbiorcy polskiej wołowiny, tj.: Izrael, Hongkong, Turcja, a także Bośnia i Hercegowina. 

W dniach 12–18.04.2021 r., w porównaniu z poprzednim notowaniem, cena zakupu bydła rzeźnego wzrosła o 2,5% do 7,04 zł/kg. Była ona wyższa o 5% niż przed miesiącem oraz o 21% w stosunku do porównywalnego okresu 2020 r. W UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 373,61 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była większa o 0,4% niż tydzień wcześniej oraz o 1% niż przed miesiącem. W obrębie roku żywiec ten podrożał o 6%. W Polsce za bydło tej klasy uzyskiwano 330,74 EUR/100 kg.  

Do wzrostu polskiego eksportu produktów wołowych przyczyniają się: przewaga cenowa polskiej wołowiny na rynku światowym oraz poprawa jakości produkowanej wołowiny w sposób zrównoważony.  

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP eCO2 sp. z o.o.

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: eCO2 sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z eCO2 sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: qmpsystem.eu

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]