Poprawa bezpieczeństwa produkcji żywności w zrównoważonej hodowli bydła.

utworzone przez | lip 2, 2021

Przed producentami rolnych surowców do przetwórstwa spożywczego i na rynek produktów świeżych stawiane są coraz wyższe wymagania dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa wyrobów. Wymagania te obejmują swoim zakresem nie tylko sam produkt, ale również otoczenie towarzyszące jego wytworzeniu 

Produkcja żywności wymaga coraz lepszego przygotowania, dbałości o najmniejsze nawet detale oraz… sporej ilości nowoczesnych technologii, które pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu. 

Na całej długości spożywczych łańcuchów dostaw każde z przedsiębiorstw, uczestniczących w realizacji produkcji lub dystrybucji żywności, jest zobowiązane do spełniania najwyższych norm bezpieczeństwa w zakresie sanitarno-higienicznym. 

Rolnicy, jako podmioty działające na rynku spożywczym mają obowiązek zapewnienia monitorowania środków spożywczych na poszczególnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji należących do działalności rolnika oraz monitorowania bydła. Obowiązek monitorowania bydła hodowlanego zostaje spełniony, poprzez przestrzeganie przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

By zachować bezpieczeństwo w produkcji żywności prowadzona jest odpowiednia dokumentacja dotycząca: 

  • charakteru i pochodzenia paszy otrzymywanej przez zwierzęta,  

• występowania chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia zwierzęcego, • weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych medykamentów podawanych zwierzętom, okresy ich podawania oraz zaprzestania podawania,  

• wyników wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt lub innych próbkach pobranych do celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie,  

• wszelkich sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Od lat zmieniają się procedury i metody działania. Niezmienne w procesie wytwarzania żywności pozostaje jednak jedno – nieustanne dbanie o to, żeby dostarczać produkty w pełni bezpieczne, jak najlepszej jakości i świeżości. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...