Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Użytkowanie Gruntu

utworzone przez | sie 20, 2021

Drugim z trzech globalnych celi zrównoważonego rozwoju zaraz po klimacie (https://qmpsystem.eu/globalny-cel-zrownowazonego-rozwoju-wolowiny-klimat/?fbclid=IwAR0Xgm05FA7bL7DPpcpV8hM3HIknGpCAL6I86cbKO__yAkfXiW0Z9trwEpM) jest zagospodarowanie terenu.  

Gleba tworzy się na powierzchni skorupy ziemskiej. To naturalny, biologicznie czynny, trójfazowy układ, powstały ze zwietrzałych skał i martwej oraz żywej materii organicznej. Glebę tworzą i zmieniają warunki klimatyczne, czas, a także żywe organizmy, w tym drobnoustroje i ludzie. 

PZPBM w oparciu o swoje standardy do 2030 roku zapewnia, że łańcuch wartości wołowiny będzie pozytywnym wkładem do przyrody. PZPBM wierzy, że zrównoważona produkcja wołowiny może i powinna mieć pozytywny wpływ na przyrodę. Aby osiągnąć ten cel współpracujemy z krajowymi i regionalnymi okrągłymi stołami w celu ustalenia wskaźników pomiarowych, aby skutecznie mierzyć, śledzić, raportować i weryfikować postępy. 

Obecnie światowe obszary trawiaste przechowują szacunkowo 12% obecnego ziemskiego węgla. Jednak 52% tych obszarów trawiastych jest zagrożonych zmianą użytkowania gruntów.  

W celu zwiększania zawartości substancji organicznej w glebach PZPBM stosuje szereg praktyk rolniczych ukierunkowanych na ograniczenie strat węgla z gleby, a nawet powtórne jego przechwytywanie z atmosfery do gleby takich jak:  

  • systemy uprawy bezorkowej ze stosowaniem mulczowania, 
  • włączenie do zmianowania roślin przeznaczanych na przyoranie, 
  • maksymalizacja czasu pokrycia gleby roślinami lub ich pozostałościami, 
  • utrzymywanie dodatniego bilansu wnoszonych do gleby składników odżywczych, 
  • wykorzystanie w uprawie odchodów zwierząt lub innych substancji organicznych, np. resztek pozbiorowych, 
  • przekształcenie gruntów słabych rolniczo w uprawy wieloletnie oraz rekultywację gleb zdegradowanych i podmokłych poprzez wzbogacenie ich w substancję organiczną. 

„Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego” 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...