Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Użytkowanie Gruntu

utworzone przez | sie 20, 2021 | 0 komentarzy

Drugim z trzech globalnych celi zrównoważonego rozwoju zaraz po klimacie (https://qmpsystem.eu/globalny-cel-zrownowazonego-rozwoju-wolowiny-klimat/?fbclid=IwAR0Xgm05FA7bL7DPpcpV8hM3HIknGpCAL6I86cbKO__yAkfXiW0Z9trwEpM) jest zagospodarowanie terenu.  

Gleba tworzy się na powierzchni skorupy ziemskiej. To naturalny, biologicznie czynny, trójfazowy układ, powstały ze zwietrzałych skał i martwej oraz żywej materii organicznej. Glebę tworzą i zmieniają warunki klimatyczne, czas, a także żywe organizmy, w tym drobnoustroje i ludzie. 

PZPBM w oparciu o swoje standardy do 2030 roku zapewnia, że łańcuch wartości wołowiny będzie pozytywnym wkładem do przyrody. PZPBM wierzy, że zrównoważona produkcja wołowiny może i powinna mieć pozytywny wpływ na przyrodę. Aby osiągnąć ten cel współpracujemy z krajowymi i regionalnymi okrągłymi stołami w celu ustalenia wskaźników pomiarowych, aby skutecznie mierzyć, śledzić, raportować i weryfikować postępy. 

Obecnie światowe obszary trawiaste przechowują szacunkowo 12% obecnego ziemskiego węgla. Jednak 52% tych obszarów trawiastych jest zagrożonych zmianą użytkowania gruntów.  

W celu zwiększania zawartości substancji organicznej w glebach PZPBM stosuje szereg praktyk rolniczych ukierunkowanych na ograniczenie strat węgla z gleby, a nawet powtórne jego przechwytywanie z atmosfery do gleby takich jak:  

  • systemy uprawy bezorkowej ze stosowaniem mulczowania, 
  • włączenie do zmianowania roślin przeznaczanych na przyoranie, 
  • maksymalizacja czasu pokrycia gleby roślinami lub ich pozostałościami, 
  • utrzymywanie dodatniego bilansu wnoszonych do gleby składników odżywczych, 
  • wykorzystanie w uprawie odchodów zwierząt lub innych substancji organicznych, np. resztek pozbiorowych, 
  • przekształcenie gruntów słabych rolniczo w uprawy wieloletnie oraz rekultywację gleb zdegradowanych i podmokłych poprzez wzbogacenie ich w substancję organiczną. 

„Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego” 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Rasy Bydła Mięsnego

Największą popularnością cieszą się rasy limousine, charolaise, hereford, angus w dwóch odmianach barwnych: angus czerwony i angus czarny oraz simental....

Rolnictwo zrównoważone.

Czy rolnictwo zrównoważone może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe?  Rolnictwo nazywamy zrównoważonym, gdy spełnia ono trzy cele:   Cel...

Wskaźniki dobrostanu bydła

Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt jest elementem kreującym nie tylko postawy społeczne, ale również działania organizacyjne i hodowlane w stadach bydła....