Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Użytkowanie Gruntu

utworzone przez | sierpień 20, 2021 | 0 komentarzy

Drugim z trzech globalnych celi zrównoważonego rozwoju zaraz po klimacie (https://qmpsystem.eu/globalny-cel-zrownowazonego-rozwoju-wolowiny-klimat/?fbclid=IwAR0Xgm05FA7bL7DPpcpV8hM3HIknGpCAL6I86cbKO__yAkfXiW0Z9trwEpM) jest zagospodarowanie terenu.  

Gleba tworzy się na powierzchni skorupy ziemskiej. To naturalny, biologicznie czynny, trójfazowy układ, powstały ze zwietrzałych skał i martwej oraz żywej materii organicznej. Glebę tworzą i zmieniają warunki klimatyczne, czas, a także żywe organizmy, w tym drobnoustroje i ludzie. 

PZPBM w oparciu o swoje standardy do 2030 roku zapewnia, że łańcuch wartości wołowiny będzie pozytywnym wkładem do przyrody. PZPBM wierzy, że zrównoważona produkcja wołowiny może i powinna mieć pozytywny wpływ na przyrodę. Aby osiągnąć ten cel współpracujemy z krajowymi i regionalnymi okrągłymi stołami w celu ustalenia wskaźników pomiarowych, aby skutecznie mierzyć, śledzić, raportować i weryfikować postępy. 

Obecnie światowe obszary trawiaste przechowują szacunkowo 12% obecnego ziemskiego węgla. Jednak 52% tych obszarów trawiastych jest zagrożonych zmianą użytkowania gruntów.  

W celu zwiększania zawartości substancji organicznej w glebach PZPBM stosuje szereg praktyk rolniczych ukierunkowanych na ograniczenie strat węgla z gleby, a nawet powtórne jego przechwytywanie z atmosfery do gleby takich jak:  

  • systemy uprawy bezorkowej ze stosowaniem mulczowania, 
  • włączenie do zmianowania roślin przeznaczanych na przyoranie, 
  • maksymalizacja czasu pokrycia gleby roślinami lub ich pozostałościami, 
  • utrzymywanie dodatniego bilansu wnoszonych do gleby składników odżywczych, 
  • wykorzystanie w uprawie odchodów zwierząt lub innych substancji organicznych, np. resztek pozbiorowych, 
  • przekształcenie gruntów słabych rolniczo w uprawy wieloletnie oraz rekultywację gleb zdegradowanych i podmokłych poprzez wzbogacenie ich w substancję organiczną. 

„Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego” 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Czym jest system QMP?

Quality Meat Program  System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w...

Sieć BovINE

Sieć BovINE ma ambitny plan – działa na rzecz rozpowszechniania dobrych praktyk w sektorze hodowli bydła mięsnego i produkcji wysokiej jakości...