Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zagospodarowanie Gruntu

utworzone przez | sie 22, 2021

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego zauważa, że produkty rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego są cenione i coraz bardziej poszukiwane przez konsumentów. 

W celu zwiększania zawartości substancji organicznej w glebach PZPBM stosuje szereg praktyk rolniczych ukierunkowanych na ograniczenie strat węgla z gleby.  

Jak wygląda zarządzanie pastwiskami?  

Wypasanie zwierząt na pastwiskach i polach uprawnych prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum fizyczne, biologiczne lub chemiczne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem żywności pochodzenia zwierzęcego. W razie potrzeby należy przestrzegać odpowiednich okresów odpoczynku, zanim pozwoli się na wypas inwentarza na pastwisku, spasanie płodów rolnych lub ich pozostałości, a także przerw pomiędzy kolejnymi cyklami wypasu w celu ograniczenia do minimum biologicznych zanieczyszczeń krzyżowych pochodzących z nawozu, tam gdzie tego typu problemy istnieją oraz zapewnienia przestrzegania odpowiednich okresów przerw w stosowaniu rolniczych preparatów chemicznych. 

Należy zwalczać występowanie szkodliwych chwastów, które mogą być trujące dla bydła. Na pastwiskach i w uprawach paszowych można używać jedynie dozwolonych środków ochrony roślin stosowanych we właściwy sposób. Należy prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.  

Obsada bydła na pastwisku powinna zawierać się pomiędzy 0,3-1,4 DJP/hektar. 

Członkowie platformy PPZW przystępują do realizacji celów GRBS obejmujących mierzenie, śledzenie, raportowanie i weryfikowanie regionalnych i globalnych wskaźników, które w przejrzysty sposób wykażą postępy i wyniki w realizacji celu zagospodarowania gruntu.

PZPBM wierzy, że zrównoważona produkcja wołowiny ma pozytywny skutek na naturę, dlatego przyjęło oparte na nauce praktyki gospodarowania gruntami, które poprawią usługi ekosystemowa, utrzymują zdrową glebę, generują dodatkową sekwestrację dwutlenku węgla oraz promują bardziej efektywne wykorzystanie wody i zwiększają bioróżnorodność.  

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]

Alternatywne źródła białka w paszach dla bydła

Hodowla bydła od dawna związana jest z tradycyjnymi źródłami paszy, polegającymi głównie na zbożach i paszach na bazie soi, aby zaspokoić zapotrzebowanie tych zwierząt na białko. Jednak wraz z rosnącą troską o zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki, przemysł rolniczy zwraca obecnie uwagę na alternatywne źródła białka w paszach dla bydła. W tym artykule zagłębiamy […]