Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zagospodarowanie Gruntu

utworzone przez | sierpień 22, 2021 | 0 komentarzy

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego zauważa, że produkty rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego są cenione i coraz bardziej poszukiwane przez konsumentów. 

W celu zwiększania zawartości substancji organicznej w glebach PZPBM stosuje szereg praktyk rolniczych ukierunkowanych na ograniczenie strat węgla z gleby.  

Jak wygląda zarządzanie pastwiskami?  

Wypasanie zwierząt na pastwiskach i polach uprawnych prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum fizyczne, biologiczne lub chemiczne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem żywności pochodzenia zwierzęcego. W razie potrzeby należy przestrzegać odpowiednich okresów odpoczynku, zanim pozwoli się na wypas inwentarza na pastwisku, spasanie płodów rolnych lub ich pozostałości, a także przerw pomiędzy kolejnymi cyklami wypasu w celu ograniczenia do minimum biologicznych zanieczyszczeń krzyżowych pochodzących z nawozu, tam gdzie tego typu problemy istnieją oraz zapewnienia przestrzegania odpowiednich okresów przerw w stosowaniu rolniczych preparatów chemicznych. 

Należy zwalczać występowanie szkodliwych chwastów, które mogą być trujące dla bydła. Na pastwiskach i w uprawach paszowych można używać jedynie dozwolonych środków ochrony roślin stosowanych we właściwy sposób. Należy prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.  

Obsada bydła na pastwisku powinna zawierać się pomiędzy 0,3-1,4 DJP/hektar. 

Członkowie platformy PPZW przystępują do realizacji celów GRBS obejmujących mierzenie, śledzenie, raportowanie i weryfikowanie regionalnych i globalnych wskaźników, które w przejrzysty sposób wykażą postępy i wyniki w realizacji celu zagospodarowania gruntu.

PZPBM wierzy, że zrównoważona produkcja wołowiny ma pozytywny skutek na naturę, dlatego przyjęło oparte na nauce praktyki gospodarowania gruntami, które poprawią usługi ekosystemowa, utrzymują zdrową glebę, generują dodatkową sekwestrację dwutlenku węgla oraz promują bardziej efektywne wykorzystanie wody i zwiększają bioróżnorodność.  

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Czym jest system QMP?

Quality Meat Program  System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w...

Sieć BovINE

Sieć BovINE ma ambitny plan – działa na rzecz rozpowszechniania dobrych praktyk w sektorze hodowli bydła mięsnego i produkcji wysokiej jakości...