Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zdrowie i Dobrostan Zwierząt  

utworzone przez | sie 27, 2021

Kolejnym krokiem objętym przez PZBPM zaraz po trosce o klimat oraz zagospodarowaniem gruntu jest dbanie o zdrowie i dobrostan zwierząt.  

Celem pracy jest umiejscowienie dobrostanu w obszarze działań związanych z retardacją przekształcania zasobów. Dobrostan określa się jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w optymalnych warunkach środowiska hodowlanego. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt i przestrzeni życiowej oraz leczenia. Dobrostan wpisuje się w koncepcję retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych. Najbardziej istotnym czynnikiem w jego kształtowaniu jest człowiek, bezpośrednio związany z obsługą zwierząt, którego obowiązkiem wynikającym z norm etycznych jest ochrona i opieka nad zwierzętami. 

‘’Najważniejsze jest, aby zapewnić bydłu dobrą jakość życia i środowisku, w którym może się rozwijać’’. 

Co to oznacza?  

Zrównoważona wołowina to zapewnienie dla bydła dobrej jakości życia oraz idealnego środowiska, w którym może się ono swobodnie rozwijać. Zdrowie i dobrostan zwierząt są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do tego.  

Zdrowie i dobrostan zwierząt osiągamy dzięki zwiększonemu przyjmowaniu najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania chorobom i środków leczenia. Wszystkie wysiłki skupiamy na zminimalizowaniu zachorowalności i śmiertelności oraz na obniżeniu stresu bydła.  

W globalnych oczekiwaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju zdrowie i dobrostan zwierząt są uwzględnione jako jeden z naszych priorytetów dla zrównoważonej wołowiny. Jesteśmy zobowiązani do ochrony zdrowia i dobrostanu bydła pod naszą opieką. Zapewniamy wysoki poziom dbania o zwierzęta, co znajduje odzwierciedlenie w dążeniu do doskonałości przemysłu wołowiny.  

Na rzecz zrównoważonej wołowiny skupiają się cztery filary o które nieustannie dbamy. Są nimi: dobrostan zwierząt, redukcja emisji gazów cieplarnianych, obniżenie produkcji antybiotyków, poprawa jakości ekonomiki. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...