Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zdrowie i Dobrostan Zwierząt  

utworzone przez | sie 27, 2021

Kolejnym krokiem objętym przez PZBPM zaraz po trosce o klimat oraz zagospodarowaniem gruntu jest dbanie o zdrowie i dobrostan zwierząt.  

Celem pracy jest umiejscowienie dobrostanu w obszarze działań związanych z retardacją przekształcania zasobów. Dobrostan określa się jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w optymalnych warunkach środowiska hodowlanego. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt i przestrzeni życiowej oraz leczenia. Dobrostan wpisuje się w koncepcję retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych. Najbardziej istotnym czynnikiem w jego kształtowaniu jest człowiek, bezpośrednio związany z obsługą zwierząt, którego obowiązkiem wynikającym z norm etycznych jest ochrona i opieka nad zwierzętami. 

‘’Najważniejsze jest, aby zapewnić bydłu dobrą jakość życia i środowisku, w którym może się rozwijać’’. 

Co to oznacza?  

Zrównoważona wołowina to zapewnienie dla bydła dobrej jakości życia oraz idealnego środowiska, w którym może się ono swobodnie rozwijać. Zdrowie i dobrostan zwierząt są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do tego.  

Zdrowie i dobrostan zwierząt osiągamy dzięki zwiększonemu przyjmowaniu najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania chorobom i środków leczenia. Wszystkie wysiłki skupiamy na zminimalizowaniu zachorowalności i śmiertelności oraz na obniżeniu stresu bydła.  

W globalnych oczekiwaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju zdrowie i dobrostan zwierząt są uwzględnione jako jeden z naszych priorytetów dla zrównoważonej wołowiny. Jesteśmy zobowiązani do ochrony zdrowia i dobrostanu bydła pod naszą opieką. Zapewniamy wysoki poziom dbania o zwierzęta, co znajduje odzwierciedlenie w dążeniu do doskonałości przemysłu wołowiny.  

Na rzecz zrównoważonej wołowiny skupiają się cztery filary o które nieustannie dbamy. Są nimi: dobrostan zwierząt, redukcja emisji gazów cieplarnianych, obniżenie produkcji antybiotyków, poprawa jakości ekonomiki. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...