Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zdrowie i Dobrostan Zwierząt

utworzone przez | sie 29, 2021

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. W celach, priorytetowy działania skupiają się na leczeniu oraz zdrowiu i dobrostanie zwierząt. 

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny to inicjatywaktórej celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce. 

Jaki jest zakres prac w celu dbania o zdrowie i dobrostan zwierząt? 

  • Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku). 
  • Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku. 
  • Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów. 
  • Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

Czym dokładnie jest dobrostan zwierząt? 

Jest to system chowu, który zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju. 

Globalni producenci i przetwórcy zrównoważonej wołowiny szanują zwierzęta i zarządzają nimi, aby zapewnić im zdrowie i dobrostan. 

Nasz cel i strategie w dbaniu o produkcje zrównoważonej wołowiny mają na celu być wymagające, ale również osiągalne i skupione na tym, aby iść do przodu w sposób, który jest zgodny z globalnym doświadczeniem w tej dziedzinie. 

Szczegółowe cele obejmują identyfikację głównych problemów związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt poprzez analizę europejskich i krajowych przepisów lub zaleceń. 

„Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego” 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...