Cele Hodowli Zrównoważonej Wołowiny: Zdrowie i Dobrostan Zwierząt

utworzone przez | sierpień 29, 2021 | 0 komentarzy

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. W celach, priorytetowy działania skupiają się na leczeniu oraz zdrowiu i dobrostanie zwierząt. 

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny to inicjatywaktórej celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce. 

Jaki jest zakres prac w celu dbania o zdrowie i dobrostan zwierząt? 

  • Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku). 
  • Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku. 
  • Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów. 
  • Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

Czym dokładnie jest dobrostan zwierząt? 

Jest to system chowu, który zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju. 

Globalni producenci i przetwórcy zrównoważonej wołowiny szanują zwierzęta i zarządzają nimi, aby zapewnić im zdrowie i dobrostan. 

Nasz cel i strategie w dbaniu o produkcje zrównoważonej wołowiny mają na celu być wymagające, ale również osiągalne i skupione na tym, aby iść do przodu w sposób, który jest zgodny z globalnym doświadczeniem w tej dziedzinie. 

Szczegółowe cele obejmują identyfikację głównych problemów związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt poprzez analizę europejskich i krajowych przepisów lub zaleceń. 

„Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego” 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Czym jest system QMP?

Quality Meat Program  System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w...

Sieć BovINE

Sieć BovINE ma ambitny plan – działa na rzecz rozpowszechniania dobrych praktyk w sektorze hodowli bydła mięsnego i produkcji wysokiej jakości...