Struktura Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny  

utworzone przez | wrz 3, 2021

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) to platforma, która funkcjonuje przy Radzie Sektora Wołowiny. 

Celem PPZW jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny.  Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej 

Jak wygląda struktura Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny? 

Obszary działań, na które składa się cała struktura to: 

  • Zmniejszenie wypływu wybieranego na środowisko przez systemy hodowli. 
  • Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego 
  • Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt 
  • Wzmocnienie stabilności hodowli bydła 
  • Poprawa jakości kulinarnej 

Platforma skupia wszystkie podmioty, którym zależy na rozwoju polskiego sektora wołowiny, tak aby była konkurencyjna na rynkach europejskich i światowych, a jednocześnie, aby jej produkcja była co najmniej neutralna dla środowiska i zmian klimatycznych. 

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny funkcjonuje w oparciu o przyjęte przez Walne Posiedzenie Członków zasady funkcjonowania i finansowania. Aktualne zasady zostały przyjęte przez członków w dniu 15.10.2019 r. 

 Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli producentów żywca wołowego, przetwórców, dystrybutorów, naukowców, przedstawicieli jednostek rządowych oraz organizacji pozarządowych. 

Roczne składki: http://ppzw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Roczne-skladki.pdf

Deklaracja członkostwa: http://ppzw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Formularz-deklaracja_PPZW.pdf

Deklaracja członkostwa dla jednostek publicznych: http://ppzw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Formularz-deklaracja-PPZW-public.pdf

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...