Czym jest system QMP?

utworzone przez | wrz 11, 2021

Quality Meat Program 

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia zaufanie pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw. 

System QMP jest otwartym systemem produkcji żywca wołowego oraz mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości, uznanym za krajowy system jakości żywności decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r. 

W ramach systemu certyfikowane są poszczególne obszary łańcucha dostaw wołowiny, począwszy od produkcji żywca wołowego, poprzez produkcję i dostawców pasz, transport a na przetwórcach kończąc. 

Podmioty te poddają się niezależnej ocenie jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Dzięki procesowi certyfikacji wszyscy uczestnicy mogą oczekiwać produkcji prowadzonej zgodnie z przyjętymi Standardami Systemu QMP w danym obszarze. 

Produkcja prowadzona jest zgodnie z przyjętymi Standardami Systemu QMP w danym obszarze. Produkt na każdym etapie jest oczekiwanej wysokiej jakości a system powiązań jest szczelny i odporny na niepożądane sytuacje w sektorze produkcji mięsa. 

System składa się z czterech kategorii standardów: 

• QMP-Bydło w zakresie produkcji żywca wołowego; 
• QMP-Pasze w zakresie przetwórstwa pasz; 
• QMP-Transport w zakresie transportu zwierząt; 
• QMP-Mięso w zakresie przetwórstwa mięsa. 

System QMP wprowadza konieczne zmiany w standardach, również w zakresie dobrostanu zwierząt, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji stosowania antybiotyków. Wymagania te są synergiczne do oczekiwań Unii Europejskiej w zakresie niwelowania wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne. 

W Systemie QMP dbałość o jakość żywności, wsparta założeniami dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, dobrej praktyki rolniczej GAP i dobrej praktyki produkcyjnej GMP, podlega weryfikacji przez jednostki certyfikujące. 

Dlaczego opracowano System QMP? 

-Potrzeba znalezienia sposobu na zmniejszenie różnicy w cenie żywca wołowego, płaconej rolnikom w Unii Europejskiej oraz w Polsce 

-Poprawa jakości wołowiny produkowanej w Polsce 

-Zwiększenie mocy marketingowej polskiej wołowiny 

-Ułatwienie produkcji wystandaryzowanych partii żywca wołowego – zwiększenie znaczenia Polski jako partnera rozmów handlowych dotyczących eksportu polskiej wołowiny 

System QMP jest bardzo dobrym narzędziem pozwalającym na promocję polskiej wołowiny, zarówno w kraju jak i za granicą, jako mięsa o wysokich parametrach kulinarnych. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...