Grupy robocze PPZW

utworzone przez | wrz 19, 2021

Działania PPZBW skupiają się na czterech najważniejszych filarach w produkcji zrównoważonej wołowiny, są nimi:  

-dobrostan zwierząt 

-redukcja emisji gazów cieplarnianych 

 -obniżenie produkcji antybiotyków 

 -poprawa jakości ekonomiki 

Grupy robocze Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny:  

1.Grupa Robocza Środowisko 

Cele: Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji. 

Zakres prac: Opracowanie rekomendacji co do utrzymania lub zmiany celu jakim na dziś wstępnie jest obniżenie emisji gazów o 15% w ciągu 5 lat przez gospodarstwa produkujące w sposób zrównoważony.Opracowanie rekomendacji co do wyboru narzędzia do szacowania emisji GHG z gospodarstw spośród dostępnych na rynku do czasu opracowania polskiego narzędzia do monitorowania emisji GHG uznanego przez MRiRW i ERBS.Opracowanie rekomendacji co metod obniżenia emisji w gospodarstwie hodowlanym. Opracowanie planu wdrożenie programu obniżania emisji w systemie QMP. 

2. Grupa Robocza Leczenie Zwierząt 

Cele: Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs). 

Zakres prac: Opracowanie rekomendacji, co do utrzymania lub zmiany celu. 

Opracowanie rekomendacji, co do wyboru narzędzia do monitorowania zużycia antybiotyków w gospodarstwie, system państwowy, rozwiązania branżowe, inne. 

Opracowanie rekomendacji, co do metod obniżenia zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach. 

Opracowanie planu wdrożenie programu obniżania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w systemie QMP. 

3. Grupa Robocza Zdrowie i Dobrostan Zwierząt 

Cele: Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt 

Zakres prac: Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku). 

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku. 

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów. 

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

4. Grupa Robocza Zarządzanie Gospodarstwem 

Cele: Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan. 

Zakres prac: Poprawa genetyki bydła poprzez budowanie świadomości wśród hodowców, krycie krów rasami mięsnymi (projektowanych w bliskiej przyszłości do brakowania). 

Propagowanie programów szczepień BVD, BRSV, IBR zmniejszających śmiertelność a tym samym poprawiających bilans P&L. 

Poprawa zarządzania cielętami poprzez stosowania wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych oraz paszy w pierwszych trzech miesiącach życia, poprawa śmiertelności oraz potrojenie wagi cieląt w okresie trzech miesięcy od urodzenia. 

Zastosowanie intensywnego opasu z zastosowaniem dedykowanych mieszanek paszowych – cel w 15 miesięcy od urodzenia uzyskanie wagi min. 650 kg oraz wybojowości min 53% ( HF), AVG daily gain 1,5 kg. 

Poszukiwanie alternatywnych źródeł paszy, pokruch chipsowy, z produkcji cukierniczej, odpady czekoladowe, przemysł spirytusowy oraz cukrowniczy itp. – źródła energii oraz białka. 

Zysk, krótszy opas, większa rotacja bydła, większy przychód ze sprzedaży, premia za „młode mięso” oraz marmurek! Przy okazji — wskaźnikowo – redukcja emisji gazów cieplarnianych GHG/kg WBCO pracowanie prostego kalkulatora kosztów opasu. 

5. Grupa Robocza Efektywność Ekonomiczna 

Cele: Poprawa jakości kulinarnej mięsa wołowego. 

Zakres prac: Poprawa jakości ekonomicznej, produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...