Grupy robocze PPZW

utworzone przez | wrz 19, 2021

Działania PPZBW skupiają się na czterech najważniejszych filarach w produkcji zrównoważonej wołowiny, są nimi:  

-dobrostan zwierząt 

-redukcja emisji gazów cieplarnianych 

 -obniżenie produkcji antybiotyków 

 -poprawa jakości ekonomiki 

Grupy robocze Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny:  

1.Grupa Robocza Środowisko 

Cele: Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji. 

Zakres prac: Opracowanie rekomendacji co do utrzymania lub zmiany celu jakim na dziś wstępnie jest obniżenie emisji gazów o 15% w ciągu 5 lat przez gospodarstwa produkujące w sposób zrównoważony.Opracowanie rekomendacji co do wyboru narzędzia do szacowania emisji GHG z gospodarstw spośród dostępnych na rynku do czasu opracowania polskiego narzędzia do monitorowania emisji GHG uznanego przez MRiRW i ERBS.Opracowanie rekomendacji co metod obniżenia emisji w gospodarstwie hodowlanym. Opracowanie planu wdrożenie programu obniżania emisji w systemie QMP. 

2. Grupa Robocza Leczenie Zwierząt 

Cele: Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs). 

Zakres prac: Opracowanie rekomendacji, co do utrzymania lub zmiany celu. 

Opracowanie rekomendacji, co do wyboru narzędzia do monitorowania zużycia antybiotyków w gospodarstwie, system państwowy, rozwiązania branżowe, inne. 

Opracowanie rekomendacji, co do metod obniżenia zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach. 

Opracowanie planu wdrożenie programu obniżania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w systemie QMP. 

3. Grupa Robocza Zdrowie i Dobrostan Zwierząt 

Cele: Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt 

Zakres prac: Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku). 

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku. 

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów. 

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

4. Grupa Robocza Zarządzanie Gospodarstwem 

Cele: Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan. 

Zakres prac: Poprawa genetyki bydła poprzez budowanie świadomości wśród hodowców, krycie krów rasami mięsnymi (projektowanych w bliskiej przyszłości do brakowania). 

Propagowanie programów szczepień BVD, BRSV, IBR zmniejszających śmiertelność a tym samym poprawiających bilans P&L. 

Poprawa zarządzania cielętami poprzez stosowania wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych oraz paszy w pierwszych trzech miesiącach życia, poprawa śmiertelności oraz potrojenie wagi cieląt w okresie trzech miesięcy od urodzenia. 

Zastosowanie intensywnego opasu z zastosowaniem dedykowanych mieszanek paszowych – cel w 15 miesięcy od urodzenia uzyskanie wagi min. 650 kg oraz wybojowości min 53% ( HF), AVG daily gain 1,5 kg. 

Poszukiwanie alternatywnych źródeł paszy, pokruch chipsowy, z produkcji cukierniczej, odpady czekoladowe, przemysł spirytusowy oraz cukrowniczy itp. – źródła energii oraz białka. 

Zysk, krótszy opas, większa rotacja bydła, większy przychód ze sprzedaży, premia za „młode mięso” oraz marmurek! Przy okazji — wskaźnikowo – redukcja emisji gazów cieplarnianych GHG/kg WBCO pracowanie prostego kalkulatora kosztów opasu. 

5. Grupa Robocza Efektywność Ekonomiczna 

Cele: Poprawa jakości kulinarnej mięsa wołowego. 

Zakres prac: Poprawa jakości ekonomicznej, produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...