Działanie: Dobrostan Zwierząt, 5 Wolności Dobrostanu 

utworzone przez | lut 9, 2022

Do jednych z najważniejszych celów PZPBM należą leczenie zwierząt: Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego oraz zdrowie i dobrostan zwierząt: poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt.  

Dobrostan zwierząt to „pięć wolności”: 

 • wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia; 
 • wolność od urazów psychicznych i bólu; 
 • wolność od bólu, ran i chorób; 
 • wolność do wyrażania naturalnego zachowania; 
 • wolność od strachu i stresu. 

Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt jest elementem kreującym nie tylko postawy społeczne, ale również działania organizacyjne i hodowlane w stadach bydła.  

W przypadku bydła istnieje 5 praktycznych wskaźników mówiących nam o poziomie dobrostanu. Są to:  

 • dobry stan zdrowia,  
 • prawidłowy wzrost i rozwój,  
 • dobra płodność,  
 • wysoka produkcyjność,  
 • wolność do przejawiania naturalnych zachowań, w tym swoboda ruchu, kontakty socjalne w stadzie etc. 

Wysokie normy związane z dobrostanem stada obowiązują aż do samego momentu uboju zwierząt. Bydło kierowane do ubojni musi być więc traktowane w sposób humanitarny — postępowanie w zakładzie od rozładunku do pozbawienia świadomości przed samym aktem pozbawiania życia. 

Niski poziom dobrostanu:  

 • Występowanie schorzeń u zwierząt,  
 • Obniżenie odporności zwierząt,  
 • Uszkodzenia ciała, 
 • Słaba zdolność wzrostu i rozwoju,  
 • Obniżony poziom zdolności adaptacyjnych w sytuacjach stresowych,  
 • Przejawy różnych form nienormalnego zachowania – patologie behawioralne.  

Wysoki poziom dobrostanu:   

 • Zwierzęta klinicznie zdrowe,  
 • Normatywny poziom wskaźników fizjologicznych,  
 • Przejawianie różnorodnych form normalnego zachowania i utrzymanie w normie wzorców behawioralnych. 

Ustawa o ochronie zwierząt zaczyna się słowami: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” 

Opieka nad bydłem to zapewnienie warunków, które nie ograniczają naturalnego zachowania i potrzeb psycho-fizycznych zwierzęcia. 

Cel i strategie PZPBM w dbaniu o produkcje zrównoważonej wołowiny mają na celu być wymagające, ale również osiągalne i skupione na tym, aby iść do przodu w sposób, który jest zgodny z globalnym doświadczeniem w tej dziedzinie.  

Jaki jest zakres prac PZPBM w celu dbania o zdrowie i dobrostan zwierząt?  

 • Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku).  
 • Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.  
 • Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.  
 • Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

ŹRÓDŁO: QMP, PZPBM, PROJEKTAGRAR 

Finasowane Z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...

Zadania PZPBM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8...

Strefa Eksperta

Tworzymy elitarną grupę ekspertów pochodzących z rożnych środowisk, celem podniesienia ich kompetencji z zakresu szeroko pojętej produkcji żywca wołowego....

Quality Meat Program  

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia...

Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch...