Działanie: Dobrostan Zwierząt, 5 Wolności Dobrostanu 

utworzone przez | lut 9, 2022

Do jednych z najważniejszych celów PZPBM należą leczenie zwierząt: Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego oraz zdrowie i dobrostan zwierząt: poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt.  

Dobrostan zwierząt to „pięć wolności”: 

 • wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia; 
 • wolność od urazów psychicznych i bólu; 
 • wolność od bólu, ran i chorób; 
 • wolność do wyrażania naturalnego zachowania; 
 • wolność od strachu i stresu. 

Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt jest elementem kreującym nie tylko postawy społeczne, ale również działania organizacyjne i hodowlane w stadach bydła.  

W przypadku bydła istnieje 5 praktycznych wskaźników mówiących nam o poziomie dobrostanu. Są to:  

 • dobry stan zdrowia,  
 • prawidłowy wzrost i rozwój,  
 • dobra płodność,  
 • wysoka produkcyjność,  
 • wolność do przejawiania naturalnych zachowań, w tym swoboda ruchu, kontakty socjalne w stadzie etc. 

Wysokie normy związane z dobrostanem stada obowiązują aż do samego momentu uboju zwierząt. Bydło kierowane do ubojni musi być więc traktowane w sposób humanitarny — postępowanie w zakładzie od rozładunku do pozbawienia świadomości przed samym aktem pozbawiania życia. 

Niski poziom dobrostanu:  

 • Występowanie schorzeń u zwierząt,  
 • Obniżenie odporności zwierząt,  
 • Uszkodzenia ciała, 
 • Słaba zdolność wzrostu i rozwoju,  
 • Obniżony poziom zdolności adaptacyjnych w sytuacjach stresowych,  
 • Przejawy różnych form nienormalnego zachowania – patologie behawioralne.  

Wysoki poziom dobrostanu:   

 • Zwierzęta klinicznie zdrowe,  
 • Normatywny poziom wskaźników fizjologicznych,  
 • Przejawianie różnorodnych form normalnego zachowania i utrzymanie w normie wzorców behawioralnych. 

Ustawa o ochronie zwierząt zaczyna się słowami: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” 

Opieka nad bydłem to zapewnienie warunków, które nie ograniczają naturalnego zachowania i potrzeb psycho-fizycznych zwierzęcia. 

Cel i strategie PZPBM w dbaniu o produkcje zrównoważonej wołowiny mają na celu być wymagające, ale również osiągalne i skupione na tym, aby iść do przodu w sposób, który jest zgodny z globalnym doświadczeniem w tej dziedzinie.  

Jaki jest zakres prac PZPBM w celu dbania o zdrowie i dobrostan zwierząt?  

 • Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku).  
 • Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.  
 • Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.  
 • Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera. 

ŹRÓDŁO: QMP, PZPBM, PROJEKTAGRAR 

Finasowane Z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...