Elementy dobrostanu i „Lista Pięciu Wolności”

utworzone przez | lis 7, 2021

Pojęcie dobrostanu w aspekcie zwierząt obejmuje trzy elementy: 

  • naturalne biologiczne funkcjonowanie zwierzęcia (co m.in. oznacza pewność, że zwierzę jest zdrowe i dobrze odżywione); 
  • jego stan emocjonalny (brak negatywnych emocji takich jak ból i chroniczny strach) oraz 
  • jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań

Z praktycznego punktu widzenia, wyraźnym wskazaniem, że dane zachowanie jest ważne, jest sytuacja, gdy zwierzę wykazuje reakcję stresową lub zaburzone reakcje w momencie uniemożliwienia wykonania tego zachowania. Budowanie gniazda przez ciężarną lochę lub odruch rycia u trzody są przykładami takich właśnie zachowań. Te trzy zasady są często komplementarne. 

Zgodnie z „Listą Pięciu Wolności” dobrostan zwierzęcia jest zapewniony, gdy spełnionych jest pięć następujących warunków. 

„Lista Pięciu Wolności”: 

Wolność od głodu i pragnienia – poprzez zapewnienie łatwego dostępu do świeżej wody i pokarmu dla zachowania pełnego zdrowia i żywotności, 

Wolność od dyskomfortu – poprzez dostarczenie odpowiednich warunków otoczenia, w tym schronienia i wygodnego miejsca do spoczynku, 

Wolność od bólu, urazów i chorób – poprzez zapobieganie lub szybką diagnozę i leczenie, 

Wolność ekspresji normalnych zachowań – przez dostarczenie wystarczającej przestrzeni, odpowiedniego wyposażenia i towarzystwa zwierząt tego samego gatunku, 

Wolność od strachu i stresu – przez zapewnienie warunków zapobiegających mentalnemu cierpieniu. 

Dobrostan można oszacować także w prosty sposób, oceniając jego poziom jako niski lub wysoki: 

Niski poziom dobrostanu: 

  • Występowanie schorzeń u zwierząt, 
  • Obniżenie odporności zwierząt, 
  • Uszkodzenia ciała,
  • Słaba zdolność wzrostu i rozwoju, 
  • Obniżony poziom zdolności adaptacyjnych w sytuacjach stresowych, 
  • Przejawy różnych form nienormalnego zachowania – patologie behawioralne. 

Wysoki poziom dobrostanu:  

-Zwierzęta klinicznie zdrowe, 

-Normatywny poziom wskaźników fizjologicznych, 

-Przejawianie różnorodnych form normalnego zachowania i utrzymanie w normie wzorców behawioralnych. 

Najczęstsze problemy dobrostanu dla zwierząt:  

Unieruchamianie, powierzchnia boksów, unikanie wiązania pojedynczo, wymagania świetlne, utrzymanie ściołowe vs. podłogi rusztowe, dostęp do wybiegów i pastwisk, termin odsadzenia cieląt, stabilność grup i zachowania agresywne, dokładne ustalenie potrzeb pokarmowych, ograniczenie pewnych praktyk (dekornizacja, kastracja), stosowanie elektrycznych stymulatorów. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Źródło: ASAP

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...