Elementy dobrostanu i „Lista Pięciu Wolności”

utworzone przez | lis 7, 2021

Pojęcie dobrostanu w aspekcie zwierząt obejmuje trzy elementy: 

  • naturalne biologiczne funkcjonowanie zwierzęcia (co m.in. oznacza pewność, że zwierzę jest zdrowe i dobrze odżywione); 
  • jego stan emocjonalny (brak negatywnych emocji takich jak ból i chroniczny strach) oraz 
  • jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań

Z praktycznego punktu widzenia, wyraźnym wskazaniem, że dane zachowanie jest ważne, jest sytuacja, gdy zwierzę wykazuje reakcję stresową lub zaburzone reakcje w momencie uniemożliwienia wykonania tego zachowania. Budowanie gniazda przez ciężarną lochę lub odruch rycia u trzody są przykładami takich właśnie zachowań. Te trzy zasady są często komplementarne. 

Zgodnie z „Listą Pięciu Wolności” dobrostan zwierzęcia jest zapewniony, gdy spełnionych jest pięć następujących warunków. 

„Lista Pięciu Wolności”: 

Wolność od głodu i pragnienia – poprzez zapewnienie łatwego dostępu do świeżej wody i pokarmu dla zachowania pełnego zdrowia i żywotności, 

Wolność od dyskomfortu – poprzez dostarczenie odpowiednich warunków otoczenia, w tym schronienia i wygodnego miejsca do spoczynku, 

Wolność od bólu, urazów i chorób – poprzez zapobieganie lub szybką diagnozę i leczenie, 

Wolność ekspresji normalnych zachowań – przez dostarczenie wystarczającej przestrzeni, odpowiedniego wyposażenia i towarzystwa zwierząt tego samego gatunku, 

Wolność od strachu i stresu – przez zapewnienie warunków zapobiegających mentalnemu cierpieniu. 

Dobrostan można oszacować także w prosty sposób, oceniając jego poziom jako niski lub wysoki: 

Niski poziom dobrostanu: 

  • Występowanie schorzeń u zwierząt, 
  • Obniżenie odporności zwierząt, 
  • Uszkodzenia ciała,
  • Słaba zdolność wzrostu i rozwoju, 
  • Obniżony poziom zdolności adaptacyjnych w sytuacjach stresowych, 
  • Przejawy różnych form nienormalnego zachowania – patologie behawioralne. 

Wysoki poziom dobrostanu:  

-Zwierzęta klinicznie zdrowe, 

-Normatywny poziom wskaźników fizjologicznych, 

-Przejawianie różnorodnych form normalnego zachowania i utrzymanie w normie wzorców behawioralnych. 

Najczęstsze problemy dobrostanu dla zwierząt:  

Unieruchamianie, powierzchnia boksów, unikanie wiązania pojedynczo, wymagania świetlne, utrzymanie ściołowe vs. podłogi rusztowe, dostęp do wybiegów i pastwisk, termin odsadzenia cieląt, stabilność grup i zachowania agresywne, dokładne ustalenie potrzeb pokarmowych, ograniczenie pewnych praktyk (dekornizacja, kastracja), stosowanie elektrycznych stymulatorów. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Źródło: ASAP

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...

Zadania PZPBM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8...

Strefa Eksperta

Tworzymy elitarną grupę ekspertów pochodzących z rożnych środowisk, celem podniesienia ich kompetencji z zakresu szeroko pojętej produkcji żywca wołowego....

Quality Meat Program  

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia...

Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch...