Standardy Systemu QMP: Bydło, Pasze, Mięso, Transport

utworzone przez | lis 12, 2021

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, przy współpracy z producentami, zakładami mięsnymi oraz światowymi ekspertami w zakresie produkcji mięsa wołowego stworzyło Standardy Systemu. Opisują one wymagania względem produkcji żywca, przetwórców, transportu. Standardy te są gwarancją wysokiej powtarzalności jakości uzyskiwanego mięsa wołowego.

QMP Bydło

Producenci bydła stanowią kluczową część łańcucha dostaw wołowiny. Gwarantowana jakość wołowiny w Systemie QMP, zapewniona jest przez niezależną weryfikację przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska, identyfikacji mięsa, a także technologii produkcji żywca, które spełniać mają producenci mięsa wołowego w Systemie QMP

 • By mięso mogło być oznaczone logo QMP, dane zwierzę musi być w gospodarstwie Systemu QMP minimum 2 miesiące, musi być wpisane do certyfikatu zgodności i być ubite w rzeźni kierowanej przez przetwórcę zatwierdzonego w ramach Systemu QMP
 • Wybór zwierząt – do Systemu QMP kwalifikują się zwierzęta ściśle określonych ras bydła Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM), oraz mieszańce mięsne (MM), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych
 • Do Systemu QMP kwalifikowane są tusze młodego bydła o odpowiednich parametrach należące do kategorii A, C, E („Wołowina QMP”) oraz kategorii Z („Młoda wołowina QMP”) wg unijnej klasyfikacji tusz bydła od 8 do 12 miesiąca życia zwierzęcia

https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2021/05/Standardy-Systemu-QMP_V_Bydlo.pdf

QMP Pasze

Każdy, kto pracuje w Systemie QMP (hodowca, producent pasz, zakład produkujący mięso, zakład przetwórczy, firma transportowa), musi przestrzegać ściśle określonych reguł (Standardów QMP). Dzięki nim, wołowina z certyfikatem QMP, która trafia do handlu i na stoły, jest zawsze smakowita, krucha, soczysta i z pewnego źródła, niezależnie od tego, z którego regionu pochodzi.

 • Standard QMP Pasze jest skierowany do producentów pasz przeznaczonych dla bydła rzeźnego, tym samym rozszerza zakres Systemu QMP o wcześniejsze ogniwa łańcucha żywności, czyli o produkcję pasz dla bydła rzeźnego. Uczestnik Systemu QMP Bydło stosuje mieszanki paszowe, materiały paszowe, dodatki paszowe pochodzące wyłącznie od uczestników Systemu QMP Pasze.
 • Głównym celem stworzenia Standardów QMP Pasze jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz identyfikowalności pasz stosowanych w żywieniu zwierząt. Pośrednio dążymy do dostarczania bezpiecznej paszy dla bezpiecznej żywności. Standardy mogą wykraczać poza to, co jest wymagane przez prawo polskie i unijne dla pasz, aby zapewnić konsumentom niezbędny poziom bezpieczeństwa, który stoi za mięsem najwyższej jakości. Ważnym jest, aby pasze dla zwierząt były produkowane nie tylko zgodnie z wymaganiami prawnymi, ale również z oczekiwaniami klientów.

Uczestnicy Systemu QMP Pasze (Systemu Zapewniana Jakości Pasz) muszą być zatwierdzeni w Systemie GMP+ lub uznanym, równoważnym systemie zapewniania jakości pasz, dla którego może być udzielna akredytacja jednostkom certyfikującym wyroby i mającego te same standardy dla pasz co System GMP+ oraz procedury zatwierdzania oraz częstość kontroli jak te określone w Systemie GMP+ lub wyższe.

https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2021/05/Standardy-Systemu-QMP_V_Pasze_.pdf

Transport

 • Pracownicy obsługujący transport muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do transportu zwierząt.
 • Przewoźnik musi posiadać odpowiednie zezwolenia do transportu zwierząt na dłuższe odległości. Nie stosuje się do osób transportujących zwierzęta na maksymalną odległość 65 km, liczoną od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia.
 •  Dokumentacja transportowanych zwierząt oraz ubezpieczenie pojazdu muszą być dostępne i kompletne.
 •  Pracownicy obsługujący transport muszą zadbać o to, by kierowca pojazdu wypełnił dokument „Informacja Dotycząca Przesyłki Zwierząt”, który towarzyszy zwierzętom podczas podróży. Świadectwo powinno być dostępne w razie przeprowadzania kontroli przez upoważnioną osobę w każdym momencie przejazdu.
 •  Pracownicy obsługujący transport powinni posiadać licencję potwierdzającą ich poziom kompetencji wymagany przez aktualne przepisy prawa dotyczące dobrostanu zwierząt.

https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2021/05/Standardy-Systemu-QMP_V_Transport.pdf

QMP Mięso

Należy wykazać pełną jednoznaczną identyfikowalność każdej partii mięsa oraz odtworzenie przebiegu procesu chowu zwierzęcia lub grupy zwierząt do momentu wysyłki lub sprzedaży. System identyfikowalności musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwalał skutecznie zidentyfikować wyprodukowane mięso w systemie gwarantowanego pochodzenia Systemu QMP i umożliwiał przeprowadzenie kontroli zgodności z wymogami dotyczącymi etykietowania. Wszyscy Uczestnicy Systemu QMP muszą wykazać ciągłość w procesie certyfikacji

 • Produktem Systemu QMP jest świeże mięso w tuszach, półtuszach, ćwierćtuszach, elementach/częściach, mięsa drobne oraz surowe wyroby mięsne zgodne ze specyfikacją produktu
 • Wszystkie produkty wyprodukowane w ramach Systemu QMP muszą pozwalać na identyfikację określonej partii produkcyjnej.
 •  System identyfikowalności musi być udokumentowany i pozwalać na pełną identyfikację od opakowania jednostkowego poprzez system rejestrowania partii po zdefiniowaną partię produkcyjną określoną przez datę produkcji, datę uboju do numeru kolczyka sztuki bydła. Etykiety opakowania zbiorczego powinny wskazywać datę produkcji i nr partii, a etykiety opakowania transportowego powinny identyfikować daty uboju i numery partii.
 •  Produkt musi być identyfikowalny na każdym etapie produkcji.
 • Produkt opatrzony oznaczeniem numeru partii musi pozwalać na identyfikację produktów odpowiadającym specyfikacji produktowej – punkt 5 niniejszych Standardów QMP. Rzeźnie muszą wykazać, że stosują system identyfikacji i regularnie go weryfikują.
 • Mięso wołowe porcjowane musi pozwalać na pełną identyfikowalność ze zwierzęciem, z którego zostało pozyskane o ile zamawiający tego wymaga.

https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2021/05/Standardy-Systemu-QMP_V_Mieso.pdf

Wydanie 6 Standardów Systemu QMP zostało zatwierdzona decyzją MRiRW. Wejdzie do stosowania od 1 stycznia 2023. Zawiera rozszerzenie systemu QMP w kierunku produkcji zrównoważonej w szczególności w zakresie podniesienia profilaktyki, dobrostanu zwierząt oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth Kampania informacyjna #FunduszePromocji

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Ekoschemat Dobrostan zwierząt

Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP (FAQ)

(FAQ) Pytania i odpowiedzi dotyczące Ekoschematu Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP ——————————————————————————————— Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dobrostanowego do bydła utrzymywanego w systemie QMP ——————————————————————————————— Jesteśmy pomocni dla Ciebie – śmiało zadzwoń, napisz: e-mail: qmp@pzpbm.pltel: +48 515 575 705 #Fundusze Promocji