Globalny Okrągły Stół na Rzecz Zrównoważonej Wołowiny 

utworzone przez | sie 8, 2021

Kto tworzy GRSB? 

GRSB składa się z sześciu elementów: producentów i stowarzyszeń producentów, sektora handlu i przetwórstwa, przedsiębiorstw detalicznych, społeczeństw obywatelskich, krajowych lub regionalnych okrągłych stołów oraz pokrewnych inicjatyw branżowych. Istnieje również możliwość uczestniczenia w charakterze obserwatora lub członka konsultującego. 

Inicjatywa ta powstała w 2013 roku, jednak w maju 2019 r. członkostwo w GRSB przeszło rygorystyczny i szeroko zakrojony proces opracowania strategicznego planu, który ma się rozpocząć na poważnie w latach 2020-2030, z naciskiem na: Gazy cieplarniane, użytkowanie gruntów i bioróżnorodność oraz dobrostan zwierząt.

Przystąpienie do GRSB świadczy o Twoim zaangażowaniu w poprawę zrównoważonego charakteru produkcji wołowiny. Daje możliwość nawiązania współpracy z liderami i uczestniczenia w kształtowaniu globalnego dialogu na temat zrównoważonego rozwoju wołowiny i przyczyniania się do długoterminowej rentowności branży wołowej. 

GRSB korzysta z różnych stałych i doraźnych komitetów, które prowadzą wewnętrzną działalność okrągłego stołu, aby zapewnić członkom pozostanie aktywnym w działaniu organizacji. Jest to ważna cecha organizacji członkowskiej i ważne jest, aby członkowie zachowali zainteresowanie i zaangażowanie w komitetach.  

Kto może zasiadać w komitecie?  

Każda organizacja członkowska GRSB jest uprawniona do zasiadania w komitecie stałym i/lub doraźnym. Uprawnienie do uczestnictwa zależy od organizacji, a nie osoby. Na przykład każdy pracownik firmy ,,Cargill” może zasiadać w komitecie, według uznania tej firmy. Jednakże przewodniczącym każdego komitetu musi być członek Rady Dyrektorów GRSB. Co ważne, członkowie muszą wziąć pod uwagę poświęcenie czasu wymagane do służby i odpowiedni poziom wiedzy. Komisje odpowiadają za tworzenie technicznych grup roboczych i nadzór nad nimi. 

Wymagania dotyczące członkostwa w Globalnym Okrągłym Stole na rzecz Zrównoważonej Wołowiny: 

  • Być interesariuszem w łańcuchu wartości wołowiny  
  • Wspierać wizję i założenia GRSB oraz zgodzić się na konstruktywną pracę na rzecz poprawy zrównoważenia globalnej produkcji wołowiny 
  • Zostać zatwierdzonym przez Radę Dyrektorów GRSB 
  • Płacić roczne składki proporcjonalnie do wielkości członkostwa, od 250 do 15 000$. 

Obowiązki członkowskie: 

  • Wspierać wizję i założenia GRSB 
  • Uczestniczyć w walnym zgromadzeniu lub telekonferencji odbywającej się corocznie. 
  • Zobowiązać się do wspierania prac Technicznych Grup Roboczych, w tym, w stosownych przypadkach, dostarczać fachową wiedzę. 

Członkostwo i powiązane poziomy: 

1.Społeczeństwo obywatelskie 

Instytucje akademickie, instytucje pozarządowe i niekomercyjne, fundacje i stowarzyszenia zaangażowane w łańcuchy wartości wołowiny. 

2. Handel i przetwórstwo  

Organizacje i stowarzyszenia, które dostarczają producentom towary i usługi lub przetwarzają żywe bydło na produkt nadający się do sprzedaży.  

3. Producent 

Producenci, organizacje i stowarzyszenia aktywnie zaangażowane w posiadanie i zarządzanie żywym bydłem wykorzystywanym do produkcji wołowiny. 

4.Sprzedaż 

Organizacje i stowarzyszenia, które dostarczają konsumentom wołowinę i produkty związane z wołowiną 

5. Okrągłe stoły 

Lokalne, krajowe lub regionalne wielostronne inicjatywy, które podzielają wizję, misję i deklarację celu i celów GRSB 

6. Sprzymierzone Inicjatywy Przemysłowe 

Inicjatywy zrównoważonego rozwoju w branżach pokrewnych 

7. Członkowie obserwacyjni 

Osoby i organizacje, które w przeciwnym razie mogą kwalifikować się do członkostwa uczestniczącego, mogą ubiegać się o status obserwatora w celu uczenia się i angażowania się w stowarzyszenie. Oczekuje się, że obserwatorzy będą starali się zostać członkami uczestniczącymi w rozsądnym czasie. 

8. Konsultant 

Osoby lub organizacje, takie jak organy regulacyjne, agencje rządowe, firmy konsultingowe i audytorskie oraz organizacje darczyńców, które nie należą do jednego z sześciu okręgów wyborczych, mogą ubiegać się o członkostwo w charakterze Członka Konsultanta. 

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, w której jednym z głównych członków jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest w trakcie rozmów o uznanie jej jako pełnoprawnego członka organizacji.

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Webinarium_Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Nagranie z Webinarium: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników

Prezentujemy Państwu nagranie z Webinarium pt: Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Linki do plików, o których mowa w szkoleniu: Standardy QMP https://qmpsystem.eu/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-QMP_Wydanie-VII_01.pdf Plan poprawy dobrostanu zwierząt https://cdr-staging-admin.t2t-support.com/auth Kampania informacyjna #FunduszePromocji

logo qmp

Odstępstwa od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP

Szanowni Państwo, Przekazujemy zestawienie odstępstw od Standardów QMP oraz Wymagań dla systemu QMP. Poniżej linki do dokumentacji: UCHWAŁA nr 1/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia czasowego odstępstwa dotyczącego podziału na grupy jałówek i buhajków dla ras późno dojrzewających w systemie certyfikacji QMP UCHWAŁA nr 2/04/2024 Zarządu PZPBM z dnia 08 […]

Ekoschemat Dobrostan zwierząt

Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP (FAQ)

(FAQ) Pytania i odpowiedzi dotyczące Ekoschematu Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP ——————————————————————————————— Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dobrostanowego do bydła utrzymywanego w systemie QMP ——————————————————————————————— Jesteśmy pomocni dla Ciebie – śmiało zadzwoń, napisz: e-mail: qmp@pzpbm.pltel: +48 515 575 705 #Fundusze Promocji