Globalny Okrągły Stół na Rzecz Zrównoważonej Wołowiny 

utworzone przez | sie 8, 2021

Kto tworzy GRSB? 

GRSB składa się z sześciu elementów: producentów i stowarzyszeń producentów, sektora handlu i przetwórstwa, przedsiębiorstw detalicznych, społeczeństw obywatelskich, krajowych lub regionalnych okrągłych stołów oraz pokrewnych inicjatyw branżowych. Istnieje również możliwość uczestniczenia w charakterze obserwatora lub członka konsultującego. 

Inicjatywa ta powstała w 2013 roku, jednak w maju 2019 r. członkostwo w GRSB przeszło rygorystyczny i szeroko zakrojony proces opracowania strategicznego planu, który ma się rozpocząć na poważnie w latach 2020-2030, z naciskiem na: Gazy cieplarniane, użytkowanie gruntów i bioróżnorodność oraz dobrostan zwierząt.

Przystąpienie do GRSB świadczy o Twoim zaangażowaniu w poprawę zrównoważonego charakteru produkcji wołowiny. Daje możliwość nawiązania współpracy z liderami i uczestniczenia w kształtowaniu globalnego dialogu na temat zrównoważonego rozwoju wołowiny i przyczyniania się do długoterminowej rentowności branży wołowej. 

GRSB korzysta z różnych stałych i doraźnych komitetów, które prowadzą wewnętrzną działalność okrągłego stołu, aby zapewnić członkom pozostanie aktywnym w działaniu organizacji. Jest to ważna cecha organizacji członkowskiej i ważne jest, aby członkowie zachowali zainteresowanie i zaangażowanie w komitetach.  

Kto może zasiadać w komitecie?  

Każda organizacja członkowska GRSB jest uprawniona do zasiadania w komitecie stałym i/lub doraźnym. Uprawnienie do uczestnictwa zależy od organizacji, a nie osoby. Na przykład każdy pracownik firmy ,,Cargill” może zasiadać w komitecie, według uznania tej firmy. Jednakże przewodniczącym każdego komitetu musi być członek Rady Dyrektorów GRSB. Co ważne, członkowie muszą wziąć pod uwagę poświęcenie czasu wymagane do służby i odpowiedni poziom wiedzy. Komisje odpowiadają za tworzenie technicznych grup roboczych i nadzór nad nimi. 

Wymagania dotyczące członkostwa w Globalnym Okrągłym Stole na rzecz Zrównoważonej Wołowiny: 

  • Być interesariuszem w łańcuchu wartości wołowiny  
  • Wspierać wizję i założenia GRSB oraz zgodzić się na konstruktywną pracę na rzecz poprawy zrównoważenia globalnej produkcji wołowiny 
  • Zostać zatwierdzonym przez Radę Dyrektorów GRSB 
  • Płacić roczne składki proporcjonalnie do wielkości członkostwa, od 250 do 15 000$. 

Obowiązki członkowskie: 

  • Wspierać wizję i założenia GRSB 
  • Uczestniczyć w walnym zgromadzeniu lub telekonferencji odbywającej się corocznie. 
  • Zobowiązać się do wspierania prac Technicznych Grup Roboczych, w tym, w stosownych przypadkach, dostarczać fachową wiedzę. 

Członkostwo i powiązane poziomy: 

1.Społeczeństwo obywatelskie 

Instytucje akademickie, instytucje pozarządowe i niekomercyjne, fundacje i stowarzyszenia zaangażowane w łańcuchy wartości wołowiny. 

2. Handel i przetwórstwo  

Organizacje i stowarzyszenia, które dostarczają producentom towary i usługi lub przetwarzają żywe bydło na produkt nadający się do sprzedaży.  

3. Producent 

Producenci, organizacje i stowarzyszenia aktywnie zaangażowane w posiadanie i zarządzanie żywym bydłem wykorzystywanym do produkcji wołowiny. 

4.Sprzedaż 

Organizacje i stowarzyszenia, które dostarczają konsumentom wołowinę i produkty związane z wołowiną 

5. Okrągłe stoły 

Lokalne, krajowe lub regionalne wielostronne inicjatywy, które podzielają wizję, misję i deklarację celu i celów GRSB 

6. Sprzymierzone Inicjatywy Przemysłowe 

Inicjatywy zrównoważonego rozwoju w branżach pokrewnych 

7. Członkowie obserwacyjni 

Osoby i organizacje, które w przeciwnym razie mogą kwalifikować się do członkostwa uczestniczącego, mogą ubiegać się o status obserwatora w celu uczenia się i angażowania się w stowarzyszenie. Oczekuje się, że obserwatorzy będą starali się zostać członkami uczestniczącymi w rozsądnym czasie. 

8. Konsultant 

Osoby lub organizacje, takie jak organy regulacyjne, agencje rządowe, firmy konsultingowe i audytorskie oraz organizacje darczyńców, które nie należą do jednego z sześciu okręgów wyborczych, mogą ubiegać się o członkostwo w charakterze Członka Konsultanta. 

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, w której jednym z głównych członków jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest w trakcie rozmów o uznanie jej jako pełnoprawnego członka organizacji.

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...