Wpływ pandemii Covid-19 na zrównoważoną hodowle bydła.

utworzone przez | lip 31, 2021

Obecnie w Polsce hodowanych jest 14 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus czerwony (AR) i angus czarny (AN) oraz simental (SM) – 96,2% ogólnego pogłowia krów ras mięsnych. Rasy te szybko aklimatyzują się do specyfiki polskiego rolnictwa.  

Informacje na temat podatności na zakażenie SARS-CoV-2 gatunków zwierząt utrzymywanych w celu produkcji żywności i/lub futer pochodzą z eksperymentalnych badań nad zakażeniami oraz ze sprawozdań dotyczących naturalnych zakażeń zwierząt. 

Nie ma doniesień o naturalnych infekcjach gatunków wymienionych poniżej w kontekście pandemii SARS- CoV-2. 

Zgłoszono jedno doświadczalne badanie w zakresie zakażeń. Dwie z sześciu zakażonych sztuk bydła wykazały bardzo niski poziom replikacji wirusa, po którym nastąpiła serokonwersja. W związku z tym bydło ma niski poziom podatności, a nawet zerowy.  

Ocena ryzyka: bardzo niski poziom przenoszenia się choroby z człowieka na zwierzę, nieznaczny w przypadku przenoszenia się ze zwierzęcia na człowieka oraz nieznaczny w przypadku przenoszenia się pomiędzy zwierzętami. 

Koronawiurus ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie ale również na gospodarkę, w tym rolną. Sytuacja z COVID-19 powoduje duże straty dla branży. Ceny wołowiny mocno spadły. Około 80% mięsa wołowego trafia na eksport, a jednym z jej najważniejszych odbiorców są Włochy. W związku z obecną sytuacją, transport mięsa jest utrudniony.  

Obecny koronawirus SARS-CoV 2 nie okazał się wirusem, który łatwo atakuje zwierzęta; te, które zostały zidentyfikowane, to głównie zwierzęta domowe żyjące w bliskim kontakcie z pacjentem, u którego wykryto COVID-19. To ogólnie dobra wiadomość dla naszych zwierząt, ale nadal należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec narażeniu, gdy osoba chora na COVID-19 ma bliski kontakt ze zwierzętami.  

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...