Wpływ pandemii Covid-19 na zrównoważoną hodowle bydła.

utworzone przez | lip 31, 2021

Obecnie w Polsce hodowanych jest 14 ras bydła mięsnego. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus czerwony (AR) i angus czarny (AN) oraz simental (SM) – 96,2% ogólnego pogłowia krów ras mięsnych. Rasy te szybko aklimatyzują się do specyfiki polskiego rolnictwa.  

Informacje na temat podatności na zakażenie SARS-CoV-2 gatunków zwierząt utrzymywanych w celu produkcji żywności i/lub futer pochodzą z eksperymentalnych badań nad zakażeniami oraz ze sprawozdań dotyczących naturalnych zakażeń zwierząt. 

Nie ma doniesień o naturalnych infekcjach gatunków wymienionych poniżej w kontekście pandemii SARS- CoV-2. 

Zgłoszono jedno doświadczalne badanie w zakresie zakażeń. Dwie z sześciu zakażonych sztuk bydła wykazały bardzo niski poziom replikacji wirusa, po którym nastąpiła serokonwersja. W związku z tym bydło ma niski poziom podatności, a nawet zerowy.  

Ocena ryzyka: bardzo niski poziom przenoszenia się choroby z człowieka na zwierzę, nieznaczny w przypadku przenoszenia się ze zwierzęcia na człowieka oraz nieznaczny w przypadku przenoszenia się pomiędzy zwierzętami. 

Koronawiurus ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie ale również na gospodarkę, w tym rolną. Sytuacja z COVID-19 powoduje duże straty dla branży. Ceny wołowiny mocno spadły. Około 80% mięsa wołowego trafia na eksport, a jednym z jej najważniejszych odbiorców są Włochy. W związku z obecną sytuacją, transport mięsa jest utrudniony.  

Obecny koronawirus SARS-CoV 2 nie okazał się wirusem, który łatwo atakuje zwierzęta; te, które zostały zidentyfikowane, to głównie zwierzęta domowe żyjące w bliskim kontakcie z pacjentem, u którego wykryto COVID-19. To ogólnie dobra wiadomość dla naszych zwierząt, ale nadal należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec narażeniu, gdy osoba chora na COVID-19 ma bliski kontakt ze zwierzętami.  

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...