Zrównoważony Rozwój Środowiska

utworzone przez | wrz 27, 2021

Produkcja zrównoważonej wołowiny to również zrównoważony rozwój środowiska.  

Celem PZPBM jest dbanie o środowisko naturalne, zmniejszenie wypływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli. 

Celem tego tematu jest poprawa zrównoważenia środowiskowego przemysłu bydła mięsnego na poziomie gospodarstwa, aby zmniejszyć ślad węglowy produkcji mięsa (CO2 eq/kg produkcji mięsa), w celu zmniejszenia emisji lotnych (zarówno gazów cieplarnianych, jak i emisji amoniaku) pochodzących z hodowli bydła mięsnego oraz zmniejszenia wydalania składników odżywczych (zwłaszcza azotu i fosforu P). 

Szczegółowe cele tego tematu obejmują identyfikację i uchwycenie oddolnych potrzeb hodowców wołowiny w odniesieniu do zrównoważenia środowiskowego. 

Pracujemy nad gromadzeniem i zestawianiem Dobrych Praktyk, które są już stosowane w systemach produkcji wołowiny, oraz nad innowacjami i strategiami, które są obecnie badane. 

Dwa nowe priorytetowe tematy tematu zrównoważonego środowiska to: 
 

Konieczność określenia, w jaki sposób najlepiej wynagradzać rolników za rezultaty środowiskowe, takie jak redukcja emisji dwutlenku węgla, bioróżnorodność, jakość wody, gleby i powietrza 

Sekwestracja dwutlenku węgla – użytki zielone, uproszczone techniki upraw i potencjalna rola agroleśnictwa.  

Głównym celem działania wszystkich zakresów tematów jest zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji. 
 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]

Alternatywne źródła białka w paszach dla bydła

Hodowla bydła od dawna związana jest z tradycyjnymi źródłami paszy, polegającymi głównie na zbożach i paszach na bazie soi, aby zaspokoić zapotrzebowanie tych zwierząt na białko. Jednak wraz z rosnącą troską o zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki, przemysł rolniczy zwraca obecnie uwagę na alternatywne źródła białka w paszach dla bydła. W tym artykule zagłębiamy […]