Zrównoważony Rozwój Środowiska

utworzone przez | wrz 27, 2021

Produkcja zrównoważonej wołowiny to również zrównoważony rozwój środowiska.  

Celem PZPBM jest dbanie o środowisko naturalne, zmniejszenie wypływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli. 

Celem tego tematu jest poprawa zrównoważenia środowiskowego przemysłu bydła mięsnego na poziomie gospodarstwa, aby zmniejszyć ślad węglowy produkcji mięsa (CO2 eq/kg produkcji mięsa), w celu zmniejszenia emisji lotnych (zarówno gazów cieplarnianych, jak i emisji amoniaku) pochodzących z hodowli bydła mięsnego oraz zmniejszenia wydalania składników odżywczych (zwłaszcza azotu i fosforu P). 

Szczegółowe cele tego tematu obejmują identyfikację i uchwycenie oddolnych potrzeb hodowców wołowiny w odniesieniu do zrównoważenia środowiskowego. 

Pracujemy nad gromadzeniem i zestawianiem Dobrych Praktyk, które są już stosowane w systemach produkcji wołowiny, oraz nad innowacjami i strategiami, które są obecnie badane. 

Dwa nowe priorytetowe tematy tematu zrównoważonego środowiska to: 
 

Konieczność określenia, w jaki sposób najlepiej wynagradzać rolników za rezultaty środowiskowe, takie jak redukcja emisji dwutlenku węgla, bioróżnorodność, jakość wody, gleby i powietrza 

Sekwestracja dwutlenku węgla – użytki zielone, uproszczone techniki upraw i potencjalna rola agroleśnictwa.  

Głównym celem działania wszystkich zakresów tematów jest zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji. 
 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...