PODWYŻSZONY DOBROSTAN ZWIERZĄT

utworzone przez | cze 16, 2021

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. W celach, priorytetowy działania skupiają się na leczeniu oraz zdrowiu i dobrostanie zwierząt. 

Do jednych z najważniejszych celów PZPBM należą leczenie zwierząt: Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego oraz zdrowie i dobrostan zwierząt: poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt.  

Celem pracy jest umiejscowienie dobrostanu w obszarze działań związanych z retardacją przekształcania zasobów. Dobrostan określa się jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w optymalnych warunkach środowiska hodowlanego. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt i przestrzeni życiowej oraz leczenia. Dobrostan wpisuje się w koncepcję retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych. Najbardziej istotnym czynnikiem w jego kształtowaniu jest człowiek, bezpośrednio związany z obsługą zwierząt, którego obowiązkiem wynikającym z norm etycznych jest ochrona i opieka nad zwierzętami. 

W 2021 roku rolnicy po raz drugi razem z wnioskami o dopłaty bezpośrednie będą mogli starać się o dodatkowe pieniądze w ramach dobrostanu zwierząt. Projekt rozporządzenia przewiduje kilka zmian. Wysokość płatności do krów mlecznych będzie zależna od tego, ile ich hodujemy. 

Wsparcie z tytułu poprawy dobrostanu krów mlecznych nadal będzie skierowane do wszystkich gospodarstw posiadających krowy mleczne, jednak nie w tej samej wysokości stawki.  Im wyższa liczba krów mlecznych w gospodarstwie, tym bardziej konkurencyjne i zdolne do samofinansowania dalszego rozwoju jest takie gospodarstwo, dlatego dopłata będzie niższa. 

„W uchwale Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 zaproponowano wprowadzenie limitu posiadanych w gospodarstwie krów mlecznych, do których można uzyskać wsparcie. W toku uzgodnień wypracowano jednak rozwiązanie polegające na wprowadzeniu degresywności płatności dobrostanowej, w odniesieniu do wariantów dotyczących krów mlecznych”. 
 

  • 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuki; 
  • 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuki do 150 sztuki; 
  • 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuki. 

Biorąc pod uwagę, że przeciętnie gospodarstwa o wielkości stada do 100 sztuk krów nie osiągają poziomu konkurencyjności pozwalającego na samofinansowanie inwestycji rozwojowych, w tym dostosowujących do zmieniających się wymagań prowadzenia produkcji bez wsparcia, zaproponowano, że płatność dobrostanowa w przypadku takich gospodarstw była wypłacana w ramach danego wariantu w wysokości 100% stawki płatności – za liczbę krów mlecznych od 1 do 100 sztuk. 

Kolejna ze zmian odnosiła się do wariantu dotyczącego dobrostanu krów mamek. Polega ona na uwzględnieniu do wymaganego okresu wypasu krów mamek również dni wypasu, które miały miejsce przed złożeniem wniosku, o ile wniosek taki został złożony po dniu 1 kwietnia i rolnik w oświadczeniu składanym do Agencji potwierdził, że w tych dniach również był prowadzony wypas krów mamek. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP eCO2 sp. z o.o.

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: eCO2 sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z eCO2 sp. z o.o. Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę. Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: qmpsystem.eu

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]