REDUKCJA ANTYBIOTYKÓW W PRODUKCJI WOŁOWINY

utworzone przez | cze 23, 2021

Strategia, którą jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny obejmuje między innymi leczenie zwierząt. Celem w tym aspekcie jest zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs) a także zastosowanie antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.   

Ilość populacji, obawiającej się użycia antybiotyków w sektorze mięsnym stale rośnie. Powszechne używanie antybiotyków w hodowli zwierząt powoduje, że leki stają się nieskuteczne w leczeniu ludzi. Wirusy wywołujące choroby uodparniają się na zbyt często stosowane antybiotyki. 

Powszechne stosowanie antybiotyków (nazywanych także środkami bakteriobójczymi) w leczeniu ludzi oraz zwierząt przyczynia się do wzrostu liczby bakterii odpornych na ich działanie. Proces ten utrudnia skuteczne leczenie chorób. Naczelną zasadą stosowania antybiotyków jest “wykorzystywanie antybiotyków w możliwie jak najbardziej ograniczonym zakresie, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne”. Osoby związane z hodowlą od „gospodarstwa aż po konsumenta”, mogą pomóc w realizacji tego zadania podejmując odpowiednie, zrównoważone działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia zwierząt.  

Innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz inicjatywy badawcze mogą okazać się skuteczne, jeżeli tylko zostaną zastosowane w praktyce i będą łączyć doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin i specjalności. Podejście to stanowi podstawę do motywowania wszystkich zainteresowanych stron: rolników, doradców oraz lekarzy weterynarzy do prowadzenia działań na wyższym poziomie bezpieczeństwa biologicznego, zarządzania oraz podejmowania innych praktyk pozwalających zredukować potrzebę antybiotykoterapii. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest wykazanie, że stosowanie nowych środków może być korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Przekazywanie informacji oraz podnoszenie poziomu świadomości i wykształcenia rolników oraz lekarzy weterynarzy może mieć znaczący wkład w proces wprowadzania zmian w praktyce oraz podejściu do omawianej kwestii w dłuższej perspektywie czasowej. 

Nie ulega wątpliwości, że zdrowsze zwierzęta rzadziej wymagają terapii antybiotykami. Aby podnieść poziom zdrowia oraz jakość życia zwierząt hodowlanych w całej Europie, konieczne są inwestycje w skuteczną ochronę biologiczną (zapobieganie infekcjom oraz ich rozprzestrzenianiu), podniesienie jakości chowu oraz odpowiednie zarządzanie technikami hodowlanymi i warunkami życia zwierząt. Im wyższy poziom tych elementów, tym wyższa odporność zwierząt i mniejsze potrzeby leczenia. 

Dzięki redukcji użycia antybiotyków krytycznych, można zauważyć znaczną redukcję w odporności na nie. Ważne jest, by cały sektor nie ustawał w staraniach. Poprawa to dodatkowa motywacja dla wszystkich partnerów zaangażowanych w redukcję używania oraz zrównoważone wykorzystanie antybiotyków w hodowli zwierząt oraz walkę z odpornością na nie. 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...