POLSKA PLATFORMA ZRÓWNOWAŻONEJ WOŁOWINY

utworzone przez | cze 8, 2021

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. 

Zrównoważony rozwój sektora wołowiny leży w interesie wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a także może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej wołowiny na rynku europejskim i globalnym. Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej. Mając powyższe na względzie, powołana została Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS). Platforma funkcjonuje przy Radzie Sektora Wołowiny. 

Priorytetowe obszary działań: 

  • Środowisko (emisja gazów cieplarnianych)  

Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli  

  • Leczenie zwierząt  

Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego  

  • Zdrowie i dobrostan zwierząt  

Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt  

  • Zarządzanie gospodarstwem  

Wzmocnienie stabilności hodowli bydła 

Cele: 

OBSZAR 1, CEL 1.1: 

Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji.  

OBSZAR 2, CEL 2.1: 

Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.  

OBSZAR 2, CEL 2.2: 

Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).  

OBSZAR 3, CEL 3.1: 

Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku)  

OBSZAR 3, CEL 3.2: 

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.  

OBSZAR 3, CEL 3.3: 

 Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.  

OBSZAR 4, CEL 4.1:  

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera.  

OBSZAR 4, CEL 4.2:  

Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan.  

OBSZAR 5, CEL 5.1:  

Efektywność ekonomiczna, Poprawa jakości kulinarnej  

CEL 5.1:  

Produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej. 

Platforma skupia wszystkie podmioty, którym zależy na rozwoju polskiego sektora wołowiny, tak aby była konkurencyjna na rynkach europejskich i światowych, a jednocześnie aby jej produkcja była co najmniej neutralna dla środowiska i zmian klimatycznych. 

„Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Refundacja kosztów

W ramach działania “Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW...

Wołowina 

Mięso otrzymane z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i kuchni...

Żywienie

Żywienie jest dostosowane w zależności od typu bydła i rasy. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa, ale mogą być uzupełniane paszami od innego Uczestnika...

Niskoemisyjna produkcja bydła. 

- Od wielu tygodni słyszymy wiele na temat rolnictwa węglowego tzw. „carbon farming”, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Jest przygotowywany akt prawny...

Historia PZPBM 

Kim jesteśmy?  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z...