POLSKA PLATFORMA ZRÓWNOWAŻONEJ WOŁOWINY

utworzone przez | cze 8, 2021

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. 

Zrównoważony rozwój sektora wołowiny leży w interesie wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a także może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej wołowiny na rynku europejskim i globalnym. Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej. Mając powyższe na względzie, powołana została Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS). Platforma funkcjonuje przy Radzie Sektora Wołowiny. 

Priorytetowe obszary działań: 

  • Środowisko (emisja gazów cieplarnianych)  

Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli  

  • Leczenie zwierząt  

Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego  

  • Zdrowie i dobrostan zwierząt  

Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt  

  • Zarządzanie gospodarstwem  

Wzmocnienie stabilności hodowli bydła 

Cele: 

OBSZAR 1, CEL 1.1: 

Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji.  

OBSZAR 2, CEL 2.1: 

Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.  

OBSZAR 2, CEL 2.2: 

Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).  

OBSZAR 3, CEL 3.1: 

Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku)  

OBSZAR 3, CEL 3.2: 

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.  

OBSZAR 3, CEL 3.3: 

 Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.  

OBSZAR 4, CEL 4.1:  

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera.  

OBSZAR 4, CEL 4.2:  

Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan.  

OBSZAR 5, CEL 5.1:  

Efektywność ekonomiczna, Poprawa jakości kulinarnej  

CEL 5.1:  

Produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej. 

Platforma skupia wszystkie podmioty, którym zależy na rozwoju polskiego sektora wołowiny, tak aby była konkurencyjna na rynkach europejskich i światowych, a jednocześnie aby jej produkcja była co najmniej neutralna dla środowiska i zmian klimatycznych. 

„Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”

Autorem artykułu jest Piotr Leciak

Podobne posty

Regeneracyjne praktyki wypasu

W dążeniu do zrównoważonego rolnictwa, praktyki wypasu regeneracyjnego zyskują na popularności jako praktyczne rozwiązanie w dziedzinie hodowli bydła. Wraz ze wzrostem troski o środowisko, rolnicy i ranczerzy coraz częściej stosują regeneracyjne metody wypasu, aby zaradzić wpływowi na środowisko związanemu z konwencjonalną hodowlą bydła. Niniejszy artykuł analizuje zasady, zalety i rzeczywiste zastosowania wypasu regeneracyjnego, opierając się […]

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu nawozami naturalnymi

W stale zmieniającym się krajobrazie rolnictwa, konieczność przyjęcia zrównoważonych praktyk stała się nadrzędna. Jednym z takich podejść, które nabiera tempa, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie zarządzania nawozami w hodowli bydła. W tym artykule omówiono integrację nawozów organicznych, cykl życia i kwestie utylizacji odpadów, a także wpływ na zrównoważoną produkcję i wydajność […]

Alternatywne źródła białka w paszach dla bydła

Hodowla bydła od dawna związana jest z tradycyjnymi źródłami paszy, polegającymi głównie na zbożach i paszach na bazie soi, aby zaspokoić zapotrzebowanie tych zwierząt na białko. Jednak wraz z rosnącą troską o zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki, przemysł rolniczy zwraca obecnie uwagę na alternatywne źródła białka w paszach dla bydła. W tym artykule zagłębiamy […]